Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quy định, hướng dẫn chính sách

Từ ngày 01/7/2018, doanh nghiệp được hỗ trợ khi nhận chuyển giao công nghệ (30/05/2018)

 

Điều kiện, trình tự, thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng (29/05/2018)

 

Điều kiện điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng (29/05/2018)

 

Danh mục thiết bị cấm nhập khẩu, SX-KD áp dụng từ ngày 10/7/2018 (28/05/2018)

 

Quy định mới về gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài (24/05/2018)

 

Điều kiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh (23/05/2018)

 

Hàng tạm nhập, tái xuất phải chịu sự giám sát cho tới khi tái xuất ra khỏi Việt Nam (22/05/2018)

 

Ban hành 10 Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện các Hiệp định thương mại của Việt Nam (15/05/2018)

 

Phí cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế là 3 triệu đồng (10/05/2018)

 

Bắt đầu ngày 07/5/2018 sử dụng ứng dụng HTKK 3.8.4 (09/05/2018)

 

Lùi hiệu lực QCVN về giới hạn formaldehyt trong sản phẩm dệt may (03/05/2018)

 

Lộ trình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2020 (02/05/2018)

 

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với phụ gia thực phẩm (08/01/2018)

 

Chính phủ ban hành 8 Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (05/01/2018)