Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

KẾ HOẠCH Số:469 Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017

 

KẾ HOẠCH Số: 468 Thực hiện Kết luận số 23-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc đến năm 2020,định hướng đến năm 2025

 

BÁO CÁO Số: 467/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2017

 

ĐỀ ÁN Số: 426 Xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2016-2020

 

THÔNG BÁO SỐ:78 Về kết luận của Chánh thanh tra tỉnh tại Hội nghị sơ kết thanh tra 6 tháng đầu năm

 

QUYẾT ĐỊNH số: 32 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021

 

QUYẾT ĐỊNH Số:2227/QĐ-UBND Về việc Ban hành Bộ chỉ thị môi trường tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020

 

QUYẾT ĐỊNH Số 2129 Về việc Bảo vệ và phát huy Giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2021

 

KẾ HOẠCH:số 417 Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp,cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

 

KẾ HOẠCH Số: 419 Thực hiện Đề án 2 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2017 - 2020

 

Đề án 80 Thực hiện cơ chế 1 cửa tại Thanh tra tỉnh (thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

 

THÔNG BÁO 1850 Các tổ chức đủ điều kiện hoạt động đo đạc và bản đồ, không đủ điều kiện về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định 2283 Ban hành Chương trình thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020

 

QUYẾT ĐỊNH 37 Về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH 36 Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý

 

QUYẾT ĐỊNH 2282 Phê duyệt Quy hoạch nuôi thủy sản trên các tuyến sông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

 

QUYẾT ĐỊNH 2281 Phê duyệt Quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá tra trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

 

QUYẾT ĐỊNH 2087 Phê duyệt Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 

QUYẾT ĐỊNH 2037 Ban hành KH thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2016 – 2020 và Quy định về xây dựng xã, phường,thị trấn...

 

QUYẾT ĐỊNH 2274 Phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Thanh tra tỉnh An Giang

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.