Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giải đáp, Hướng dẫn Thuế

Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.1.3 (25/02/2019)

 

Trả lời chính sách thuế năm 2018 của Chi Cục thuế huyện Tịnh Biên (07/01/2019)

 

Trả lời chính sách thuế năm 2018 của Chi Cục thuế huyện Thoại Sơn (07/01/2019)

 

Trả lời chính sách thuế năm 2018 của Chi Cục thuế huyện Tri Tôn (07/01/2019)

 

Trả lời chính sách thuế năm 2018 của Chi Cục thuế Thị xã Tân Châu (07/01/2019)

 

Trả lời chính sách thuế năm 2018 của Chi Cục thuế huyện Phú Tân (07/01/2019)

 

Trả lời chính sách thuế năm 2018 của Chi Cục thuế Thành phố Long Xuyên 5 (07/01/2019)

 

Trả lời chính sách năm 2018 của Chi Cục thuế Thành phố Long Xuyên 4 (07/01/2019)

 

Trả lời chính sách thuế năm 2018 của Chi Cục thuế Thành phố Long Xuyên 3 (07/01/2019)

 

Trả lời chính sách thuế năm 2018 của Chi Cục thuế Thành phố Long Xuyên 2 (07/01/2019)

 

Trả lời chính sách thuế năm 2018 của Chi Cục thuế Thành phố Long Xuyên (07/01/2019)

 

Trả lời chính sách thuế năm 2018 của Chi Cục thuế huyện Chợ Mới (07/01/2019)

 

Trả lời chính sách thuế năm 2018 của Chi Cục thuế huyện Châu Thành (07/01/2019)

 

Trả lời chính sách thuế năm 2018 của Chi Cục thuế huyện Châu Phú (07/01/2019)

 

Trả lời chính sách thuế năm 2018 của Chi Cục thuế Thành phố Châu Đốc (07/01/2019)

 

Trả lời chính sách thuế năm 2018 của Chi Cục thuế huyện An Phú (07/01/2019)

 

Hướng dẫn hạch toán thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu (27/11/2018)