Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Niêm yết công khai bộ TTHC tỉnh An Giang

QUYẾT ĐỊNH số 998 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH số 904 về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH số 890 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý và Danh mục TTHC sửa đổi trong lĩnh vực hộ tịch

 

QUYẾT ĐỊNH số 391 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông giữa các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH số 375 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chung trong lĩnh vực môi trường liên quan đến tiếp cận nguồn gen thuộc thẩm quyền giải quyết tại các xã, phường

 

QUYẾT ĐỊNH số 3647 về ban hành danh mục các TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang.

 

QUYẾT ĐỊNH số 2577 về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện hiện trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH số 2484 về việc công bố Danh mục TTHC được ban hành mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

 

QUYẾT ĐỊNH số 2444 Về việc ban hành DM TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh AG

 

QUYẾT ĐỊNH số 2358 về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH số 2318 về việc công bố danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang

 

QUYẾT ĐỊNH số 2190 về việc công bố TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; được thay thế; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh AG

 

QUYẾT ĐỊNH số 2190 về việc công bố TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; được thay thế; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh AG

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.