Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

QĐ ban hành danh mục các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. (08/08/2017)

Quyết định Về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang

 
  • 1