Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH

Thu hồi đất để thực hiện công trình quan trắc nước mặt thuộc Hợp phần I dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (28/06/2017)

 

Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tuyến dân cư dân tộc Chăm tại xã Đa Phước, huyện An Phú (28/06/2017)

 

Nghị định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuát vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (26/06/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh sách Khu vực cấm, Nội quy bảo vệ Khu vực cấm và Quy cách biển Khu vực cấm, biển Nội quy bảo vệ Khu vực cấm (26/06/2017)

 

Thu hồi đất để thực hiện công trình Đường dây 02 mạch vượt rạch Ông Chưởng tại xã Kiến Thành và xã Long Điền B, huyện Chợ Mới (26/06/2017)

 

Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Khu hành chính thành phố Long Xuyên giai đoạn 2 tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên (26/06/2017)

 

Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường đoạn từ đường tránh Quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc (22/06/2017)

 

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm NV tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các trụ sở tiếp công dân và địa điểm trên địa bàn An Giang (22/06/2017)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh