Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

076.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
GIAO TIẾP CÔNG DÂN

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 06/4/2017 (23/03/2017)

 

“Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho CB, CC-VC và nhân dân gđ 2015 - 2020” (23/03/2017)

 

Kế hoạch triển khai NĐ số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (22/03/2017)

 

Hướng dẫn, tổ chức công nhận hạng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh An Giang (22/03/2017)

 

Tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu (20/03/2017)

 

An Giang Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh (14/03/2017)

 

An Giang ban hành Chương trình công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2017 (14/03/2017)

 

Tăng lương, phụ cấp, chế độ khác cho cán bộ, công chức từ 01/7/2017 (06/03/2017)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh