Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
THÔNG TIN CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH PCI

An Giang: Phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017 nằm trong nhóm điều hành “Tốt” (20/04/2017)

 

Triển khai thực hiện năm 2017 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020 (11/04/2017)

 

An Giang quyết tâm cải thiện chỉ số PCI năm 2017 (30/03/2017)

 

An Giang cải thiện chỉ số PCI trên tinh thần Quyết tâm – Chịu khó – Dấn thân (27/03/2017)

 

Tân Châu triển khai thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI tỉnh An Giang, giai đoạn 2016-2020 (22/03/2017)

 

Thoại Sơn triển khai kế hoạch cải cách hành chính và chỉ số quản trị hành chính công năm 2017 (02/03/2017)

 

An Giang thành lập Hội đồng Chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính năm 2016 (23/01/2017)

 

Báo cáo về tình hình hoạt động hằng năm của doanh nghiệp (năm 2014) (19/12/2016)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh