Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
THÔNG TIN CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH PCI

Cà phê doanh nhân tiếp tục là nơi giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp (20/04/2018)

 

An Giang: Tiếp tục xác định việc cải thiện chỉ số PCI là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm (18/04/2018)

 

Hội nghị Phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số PCI tỉnh An Giang năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 (11/04/2018)

 

An Giang: Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2017 tăng 6 bậc (22/03/2018)

 

An Giang: Phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017 nằm trong nhóm điều hành “Tốt” (20/04/2017)

 

Triển khai thực hiện năm 2017 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020 (11/04/2017)

 

An Giang quyết tâm cải thiện chỉ số PCI năm 2017 (30/03/2017)

 

An Giang cải thiện chỉ số PCI trên tinh thần Quyết tâm – Chịu khó – Dấn thân (27/03/2017)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh