Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
THÔNG TIN CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH PCI

Tân Châu: Đẩy mạnh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 (19/09/2018)

 

Kết quả sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020 (30/07/2018)

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của tỉnh và cải thiện Chỉ số PAPI năm 2017 (27/06/2018)

 

Thực hiện một số chỉ tiêu thuộc các chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) (08/06/2018)

 

An Giang công bố kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (29/05/2018)

 

An Giang: Triển khai các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc cải thiện môi trường kinh doanh (25/05/2018)

 

Thay thế cán bộ, công chức lạm dụng thẩm quyền, vị trí việc làm để tư lợi (22/05/2018)

 

Trung tâm hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt động (04/05/2018)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh