Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
THÔNG TIN CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH PCI

Thực hiện một số chỉ tiêu thuộc các chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) (08/06/2018)

 

An Giang công bố kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (29/05/2018)

 

An Giang: Triển khai các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc cải thiện môi trường kinh doanh (25/05/2018)

 

Thay thế cán bộ, công chức lạm dụng thẩm quyền, vị trí việc làm để tư lợi (22/05/2018)

 

Trung tâm hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt động (04/05/2018)

 

An Giang: Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 tăng 28 bậc (03/05/2018)

 

Năm 2018, An Giang phấn đấu điểm số PCI đạt mức 65 điểm và trở lại nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá hoặc tốt (23/04/2018)

 

Cà phê doanh nhân tiếp tục là nơi giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp (20/04/2018)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh