Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Góp Ý Dự thảo văn bản.

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội công khai thông tin 02 hồ sơ đề nghị xác nhận Liệt sĩ (31/10/2018)

 

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết và Tờ trình quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang (12/10/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo quy định mức thu, chế độ thu nộp, QL và sử dụng phí thẩm định BC đánh giá tác động môi trường, Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh An Giang (09/10/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang (05/10/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ... (26/09/2018)

 

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo QĐ quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng,Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp;Trưởng,Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện (21/09/2018)

 

Lấy ý kiến Dự thảo quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí thâm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang (20/09/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý rác Bình Hòa H.Châu Thành (19/09/2018)

 

Lấy ý kiến ý dự thảo quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng kí kinh doanh trên địa bàn (14/09/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định nội dung , mức chi đảm bảo cho công tác điều ước quốc tế và công tác thảo thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh An Giang (14/09/2018)

 

Lấy ý kiến về danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho gia đình đã có nhiều đóng góp cho công tác xã hội từ thiện (14/09/2018)

 

Lấy ý kiến về danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2018 (04/09/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại bãi rác Kênh 10, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang (21/08/2018)

 

Lấy ý kiến báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017 (03/08/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo giải quyết bãi bỏ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 (25/07/2018)

 

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị Quyết HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi từ NSNN đảm bảo cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh An Giang (13/07/2018)

 

Xin ý kiến nhân dân về xét phong tặng Danh hiệu Anh Hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (13/07/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy Ban nhân dân tỉnh quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh An Giang (05/07/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh AG (26/06/2018)

 

Lấy ý kiến nhân dân về danh sách đề nghị khen cấp Nhà nước 2018 (12/06/2018)

 

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập Quỹ Hỗ trợ xã hội hóa vào Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang (05/06/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo đề nghị nhân dân góp ý về danh sách đề nghị truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng" (04/06/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ HTKT cụm CN trên địa bàn tỉnh AG (22/05/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo Đề án mức thu, chế độ thu, nộp, giảm, quản lý và sử dụng phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (22/05/2018)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh