Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Danh sách các phản ánh được phản hồi

-

Đỗ Thị Huệ Phương

( 24/08/2017 )
Tôi có nộp hồ sơ thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của  của ông KEO KIM SENG tại Khu đô thị Sao Mai, bộ phận 1 của của thành phố Long Xuyên hẹn tôi ngày 17/7/2017 nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng đến nay thời gian đã quá lâu rồi mà chúng tôi vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết hồ sơ thực hiện thủ tục. 
Nay tôi yêu cầu cơ quan chức năng xem xét, quan tâm giải quyết thủ tục để người dân chúng tôi được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Chân thành cám ơn! 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang trả lời như sau : ( 16/11/2017 )
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang báo cáo kết quả giải quyết phản ánh của bà Đỗ Thị Huệ Phương như sau:
Ngày 23/6/2017, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Long Xuyên tiếp nhận hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất của ông Keo Kim Sêng, đất tọa lạc tại khu đô thị Sao Mai, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, hẹn trả kết quả là ngày 17/7/2017.
Đến ngày 06/7/2017, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Long Xuyên xử lý xong hồ sơ và đã chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tuy nhiên, do chưa xác định được nghĩa vụ tài chính đối với khu đất, do vị trí đất nằm trong khu dân cư mới hình thành chưa được khảo sát bổ sung vào bảng giá đất của Tỉnh An Giang theo quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Long Xuyên có thông báo đến Keo Kim Sêng để biết lý do trễ hạn, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh. Sau khi có hướng dẫn, thành phố Long Xuyên đã thông báo xác định nghĩa vụ tài chính gửi ông Keo Kim Sêng. Đến ngày 02/10/2017, ông Keo Kim Sêng đã nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Long Xuyên.
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang báo cáo kết quả giải quyết phản ánh của bà Đỗ Thị Huệ Phương theo chuyển đơn của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản 9137/VPCP-KSTT ngày 28/8/2017.

-

Phan Văn Toại

( 10/11/2017 )

Tôi được bầu bổ sung chức danh Chủ tịch công đoàn cơ sở xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang (Nhiệm kỳ 2012-2015) theo Quyết định chuẩn y số 66/QĐ-LĐLĐ ngày 13/11/2012 của Liên đoàn lao động huyện An Phú và hưởng mức lương tháng hệ số 1.5 tại UBND xã Khánh An.

Ngày 24/10/2013 tôi được bầu cử kiêm nhiệm chức danh Phó chủ tịch (không chuyên trách) UBMTTQVN xã Khánh An (Nhiệm kỳ 2013-2018) theo Quyết định số 26/QĐ-MT-BTT ngày 31/10/2013 của UBMTTQVN huyện An Phú.

Ngày 29/5/2015 Liên đoàn lao động huyện An Phú ban hành Quyết định số 37/QĐ-LĐLĐ điều chỉnh nhiệm kỳ hoạt động của CĐCS trực thuộc từ 2012-2015 thành 2012-2017.

Ở nhiệm kỳ mới 2017-2022 tôi tiếp tục tái cử chức danh trên theo Quyết định công nhận số 43/QĐ-LĐLĐ ngày 7/8/2017 của Liên đoàn lao động huyện An Phú.

Vậy, tôi có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh ? Thủ tục, cơ quan nào giải quyết?

Tháng 1/2015 tôi tự học và tốt nghiệp Đại học VLVH chuyên ngành Kế toán trường ĐHKT thành phố Hồ Chí Minh. Vậy, tôi có được nâng lương theo bằng cấp? (Hiện nay tôi vẫn hưởng mức lương 1.5). Đến ngày 13/11/2017 tôi đảm nhiệm chức danh cán bộ không chuyên trách đủ 5 năm vậy có được chuyển sang công chức xã không?

Tôi xin cảm ơn!

Sở Nội vụ trả lời như sau : ( 14/11/2017 )
Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh An Giang có ý kiến như sau:

Theo trình bày của ông Toại, hiện ông đang giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Khánh An, huyện An Phú nằm trong chức danh người hoạt động không chuyên trách của xã.

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 9/11/2010 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành quy định chức danh và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và lực lượng công an, quân sự các xã, phường, thị trấn, khóm, ấp thuộc tỉnh An Giang, thì ông được hưởng mức phụ cấp theo quy định của Chính phủ là 1,0 cộng mức trợ cấp của địa phương là 50% (tính trên mức lương cơ sở).

Về việc ông được bầu kiêm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã (theo cơ cấu nhân sự Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã được bố trí từ 2 đến 3 vị trí, trong đó có 1 Phó Chủ tịch chuyên trách và 1 Phó Chủ tịch không chuyên trách. Riêng 35 xã có đông đồng bào dân tộc được bầu thêm 1 Phó Chủ tịch chuyên trách. Hiện xã Khánh An không thuộc trong danh sách 35 xã dân tộc và đã bố trí đủ số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc).

Đối chiếu Điều 5 Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 9/11/2010 của UBND tỉnh An Giang, thì: “Những người hoạt động không chuyên trách mà kiêm nhiệm thêm chức danh không chuyên trách khác thì được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20% mức thu nhập của chức danh được phân công kiêm nhiệm (kể cả trường hợp cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách)”.

Do chức danh ông Toại đang kiêm nhiệm không nằm trong 20 chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, nên ông không được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định.

Liên quan đến nội dung ông hỏi đã tốt nghiệp đại học và có được nâng lương theo bằng cấp, do hiện tại ông đang giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách tại xã, không phải là cán bộ, công chức nên không được hưởng lương, mà chỉ được hưởng phụ cấp và trợ cấp của địa phương theo mức đã được quy định tại Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND.

Việc ông muốn chuyển sang công chức xã, ông phải thi tuyển (hoặc xét tuyển) theo nhu cầu nhân sự và trình độ chuyên môn phù hợp với chức danh công chức cần tuyển.

Việc tổ chức tuyển dụng, phương thức tuyển dụng do Chủ tịch UBND huyện xem xét quyết định (theo quy định tại Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang).

-

Đặng Thị Hồng Hạnh

( 10/11/2017 )
Đơn vị tôi thực hiện dự án xây dựng trụ sở, trong đó chi phí Quản lý dự án được phân chia theo tỷ lệ: Chủ đầu tư sử dụng 50%; Tư vấn dự án sử dụng phần còn lại 50%.
Chủ đầu tư và Tư vấn Quản lý dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói. Chi phí Chủ đầu tư sử dụng hầu hết chi lương cho cán bộ được phân công nhiệm vụ (có thực hiện phân công Tổ giúp việc cho Chủ đầu tư) và người đứng làm đại diện chủ Đầu tư là Giám đốc.
Do Giám đốc là đại diện chủ tài khoản, Chủ đầu tư và người điều hành chung cho dự án nên tôi không đưa Giám đốc vào tổ giúp việc. Nhưng tất cả hợp đồng, pháp lý liên quan đến dự án đều do Giám đốc trực tiếp phê duyệt.
Tôi muốn hỏi, vậy Giám đốc có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hay không?
Tôi xin cảm ơn!

Sở Tài chính trả lời như sau : ( 13/11/2017 )
Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 (viết tắt Thông tư số 72/2017/TT-BTC) của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

1. Theo bạn phản ánh: “Đơn vị bạn thực hiện xây dựng trụ sở, chi phí Quản lý dự án phân chia theo tỷ lệ: Chủ đầu tư sử dụng 50%; Tư vấn dự án sử dụng phần còn lại 50%”.

Trả lời: nội dung này quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 10 của Thông tư số 72/2017/TT-BTC:“Về phân chia chi phí quản lý dự án giữa chủ đầu tư và BQLDA một dự án do chủ đầu tư quyết định thành lập: Tỷ lệ phân chia kinh phí tương ứng với tỷ lệ phân công nhiệm vụ, trách nhiệm giữa chủ đầu tư và BQLDA do chủ đầu tư quyết định và được ghi trong quyết định thành lập BQLDA hoặc văn bản giao nhiệm vụ.

Trường hợp người quyết định đầu tư giao chủ đầu tư ký hợp đồng với BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực để thực hiện quản lý dự án thì việc phân chia chi phí quản lý dự án căn cứ theo nội dung, khối lượng và tính chất công việc quản lý dự án mà chủ đầu tư và BQLDA thực hiện và được thể hiện trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và BQLDA sau khi có ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư”.

   2. Theo bạn phản ánh: “Chi phí chủ đầu tư sử dụng hầu hết là chi lương cho cán bộ được phân công nhiệm vụ (có thực hiện phân công tổ giúp việc cho chủ đầu tư) và nguời đứng đại diện chủ đầu tư là Giám đốc.  Do Giám đốc là chủ tài khoản, Chủ đầu tư là người điều hành chung cho dự án nên tôi không đưa Giám đốc vào tổ giúp việc. Nhưng tất cả hợp đồng pháp lý liên quan đến dự án đều do Giám đốc trực tiếp phê duyệt. Bạn hỏi vậy Giám đốc có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hay không?.

  Trả lời: Nội dung dự toán chi của chủ đầu tư, BQLDA được ghi trong Mẫu số 04/DT-QLDA ban hành kèm theo Thông tư số 72/2017/TT-BTC; tại điều 11 đã quy định các nội dung chi tiết, trong đó: Chi tiền lương; chi tiền công trả cho lao động theo công việc cụ thể, theo thỏa thuận trong hợp đồng và phù hợp với quy định của pháp luật; các khoản phụ cấp lương; phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án.

Ông Giám đốc theo phản ảnh của bạn tuy không phân công tổ giúp việc cho chủ đầu tư), nhưng là người được phân công nhiệm vụ người đứng đầu chủ đầu tư tất cả hợp đồng pháp lý liên quan đến dự án đều do Giám đốc trực tiếp phê duyệt. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư về các hoạt động của mình; quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình hoàn thành khi được người quyết định đầu tư giao. Vì vậy giám đốc là người đứng đầu chịu trách nhiệm như trên và thực tế đã thực hiện công việc quản lý dự án được phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án theo quy định đối với BQLDA nhóm I tại Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính. 

Sở Tài chính có ý kiến trả lời như trên./.  


-

Nguyễn Văn Sáu Nhỏ

( 27/10/2017 )
Tên hồ sơ: Nguyễn Văn Sáu Nhỏ. Sinh ngày: 10/12/1965. Hiện cư ngụ: Cần Thạnh, Cần Đăng, Châu Thành, An Giang. Điện Thoại: 0919 505 985. 
Cho hỏi thời gian giải quyết hồ sơ theo quyết định này là bao lâu? Ba tôi nộp đơn đã hơn 2 năm. Được biết Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là bà Hoa Rây đã ký duyệt hồ sơ rồi nhưng ba tôi vẫn chưa được thông tin gì? Trong khi bạn ba tôi đi cùng chuyến đi đó ngụ huyện Tịnh Biên thì đã hhận được chính sách từ 2 năm trước. Nhờ UBND tỉnh trả lời giúp để Ba tôi yên tâm. Xin thành thật biết ơn./.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang trả lời như sau : ( 27/10/2017 )
Sau khi xem xét nội dung đơn và rà soát hồ sơ quản lý, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang có ý kiến phúc đáp như sau:
Hồ sơ của ông Nguyễn Văn Sáu Nhỏ đã được cơ quan chức năng thẩm định và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với 27 người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a. Trong đó, trường hợp của ông Sáu Nhỏ có tổng thời gian công tác tại Lào, Căm-pu-chi-a là 03 năm với số tiền là 9.000.000 đồng (chín triệu đồng). Để kịp thời chi trả chế độ một lần cho 27 người đủ điều kiện theo Quyết định 65 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 09/01/2017 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội An Giang có văn bản số 56/SLĐTBXH-NCC gửi đến Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị cấp kinh phí, tuy nhiên đến nay Sở Lao động-Thương binh và Xã hội An Giang chưa nhận được kinh phí từ trung ương. Khi nào tiếp nhận được nguồn kinh phí, Sở sẽ tiến hành chi trả cho các đối tượng được hưởng theo quy định, trong đó có trường hợp của ông Sáu Nhỏ (đính kèm các văn bản có liên quan).

-

Thi Thanh Hiền

( 16/10/2017 )
Cùng trên một địa bàn xã Vĩnh Xương, nhưng năm 2017 biên phòng được hưởng chế độ vùng biên giới đặc biệt khó khăn còn giáo dục thì bị cắt. Xin cho biết những công văn, nghị định có liên quan./.

Sở Nội vụ tỉnh An Giang trả lời như sau : ( 16/11/2017 )
Sở Nội vụ nhận được công văn số 783/CTTĐT ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Cổng Thông tin điện tử tỉnh về chuyển phản ánh kiến nghị tư vấn chế độ chính sách của bà Thi Thanh Hiền. Sau khi xem xét Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

Hiện nay chính sách viên chức ngành giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 116/2010 ND-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 và nghị định số 61/2006/ND-CP ngày 20 tháng 06 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ. Về địa bàn áp dụng chính sách là các xã đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) vùng đồng bào dân tộc và miền núi các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của TTCP.

Ngày 28 tháng 04 năm 2017 Thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số 582/QĐ-Ttg về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, xã khu vực II, xã khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó trên địa bàn thị xã Tân Châu không có xã nào thuộc diện xã đặc biệt khó khăn (xã khu vực III), chỉ phê duyệt 1 xã thuộc xã khu vực I là xã Châu Phong.

Như vậy, địa bàn xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu không phải là xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quyết định số 582/QĐ-Ttg, do đó viên chức giáo dục công tác trên  địa bàn  xã Vĩnh Xương không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 116/2010 ND-CP, nghị định số 61/2006/ND-CP ngày 20 tháng 06 năm 2006

-

Lê Minh Tân

( 20/09/2017 )

Vợ tôi tên Phạm Thị Cẩm Giang đang sinh sống tại khóm An Bình, Thị Trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Hiện, vợ tôi là cán bộ quản lý môi trường theo hợp đồng công chức thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang nhưng được tăng cường về công tác tại UBND Thị Trấn Ba Chúc đảm nhiệm công tác quản lý môi trường trên địa bàn Thị Trấn Ba Chúc.

Ngày 28/04/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Theo đó, UBND Thị Trấn 

Ba Chúc (có trụ sở tại Khóm An Hòa A) đã được phê duyệt theo danh sách này.

Vậy cho tôi hỏi, trường hợp làm việc như vợ tôi có được xét là đối tượng áp dụng theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP không?

Tôi xin cảm ơn!

Sở Nội vụ tỉnh An Giang trả lời như sau : ( 20/09/2017 )
Qua nghiên cứu, Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn, Sở Nội vụ có ý kiến trao đổi như sau:

Tại điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31 tháng 08 năm 2011 của liên Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng áp dụng chính sách của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP như sau: “Viên chức (kể cả người tập sự, thử việc) và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật, làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập)”. 

Quy định về đối tượng là “người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động” còn chung chung, chưa rõ ràng và đầy đủ nên đã gây lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện tại nhiều địa phương. Do đó một số tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Nội vụ xin ý kiến hướng dẫn (cụ thể là Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam đã có Công văn 1040/STC-NS nêu một số thắc mắc trong thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP gửi Bộ Nội vụ và đã được phúc đáp cụ thể tại Công văn số 2906/BNV-TL ngày 15/8/2012, trong đó: tại khoản 1 của Công văn xác định “người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động” trong quy định nêu trên như sau: “Người lao động được ký hợp đồng làm việc theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP  ngày 17/11/2000 của Chính phủ thì được hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP”). Như vậy, trường hợp vợ của ông Lê Minh Tân không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2906/BNV-TL.


-

La Ngọc Ánh

( 20/09/2017 )

Từ năm 1981 đến năm 1996 tôi công tác tại Trường Tiểu học A Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Từ năm 1996 đến năm 2013 tôi công tác tại Trường Tiểu học A An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

Trong thời gian tôi đang công tác tại Trường Tiểu học A An Tức đã được hưởng chế độ theo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) do ngân sách địa phương đầu tư.

Từ khi có quyết định, tôi chỉ nhận số tiền được hưởng theo chế độ trong thời gian 4 năm 6 tháng, còn 6 tháng cuối năm 2010 tôi chưa được nhận.

Đến năm 2017 tất cả giáo viên Trường Tiểu học A An Tức đã được nhận tiền 6 tháng còn lại của năm 2010. Tôi đã liên hệ với công đoàn cơ sở và kế toán Trường Tiểu học A An Tức để hỏi về số tiền đó, thì được trả lời là: “đã nghỉ dạy thì không được hưởng nữa – do Trung ương quyết định”.

Tôi muốn hỏi, trưởng hợp của tôi nghỉ dạy là do đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước (không phải tự ý nghỉ hay bị kỷ luật đuổi việc). Vậy tại sao không nhận được khoản tiền nêu trên? Vì thời điểm chưa phát tiền 6 tháng còn lại theo Chương trình 135, tôi vẫn đang công tác tại Trường Tiểu học A An Tức, đến tháng 8 năm 2013 tôi mới nghỉ hưu theo quyết định.

Kính mong quý cơ quan, xem xét và giải thích cho tôi được rõ hơn, về lý do tôi về hưu nên không được nhận 6 tháng còn lại năm 2010 theo chương trình.

Tôi xin chân thành cảm ơn.


Sở Nội vụ tỉnh An Giang trả lời như sau : ( 23/11/2017 )

Ngày 28 tháng 9 năm 2017, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1556/SNV-CCVC đề nghị UBND huyện Tri Tôn báo cáo về việc thực hiện chế độ chính sách đối với công dân La Ngọc Ánh theo thẩm quyền quản lý. Qua nghiên cứu, Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn và thẩm tra xác minh hồ sơ, Sở Nội vụ có ý kiến trao đổi như sau:

Trong thời gian công tác tại Trường Tiểu học A An Tức, bà La Ngọc Ánh đã được hưởng chế độ chính sách theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Phạm vi áp dụng là các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II). 

Qua kiểm tra hồ sơ và các bảng lương còn lưu giữ tại Trường Tiểu học A An Tức, cho thấy bà La Ngọc Ánh đã nhận đầy đủ chế độ (phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi được chi trả hàng tháng theo lương) trong giai đoạn từ tháng 7/2006 đến 31/12/2010. Do đó, nội dung bà La Ngọc Ánh phản ánh là bà chưa được nhận số tiền giải quyết chế độ chính trong thời gian 6 tháng cuối năm 2010 là không đúng thực tế.

Từ năm 2011 đến 30/11/2013, căn cứ Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, xã An Tức đã ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II, do đó tất cả các giáo viên của Trường Tiểu học A An Tức không còn hưởng chế độ theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP.

Ngày 19/9/2013, theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT của Ủy ban dân tộc về công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I,II,III thuộc vùng dân tộc, miền núi giai đoạn 2012-2015, ấp Ninh Thuận, xã An Tức, được công nhận là ấp đặc biệt khó khăn. Do cơ sở của Trường Tiểu học A An Tức đóng trên địa bàn ấp Ninh Thuận nên giáo viên công tác tại Trường Tiểu học A An Tức tiếp tục được hưởng chế độ theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP kể từ ngày 01/10/2013. Tuy nhiên tại thời điểm này bà La Ngọc Ánh đã nghỉ hưu theo Quyết định số 35/QĐ-AAT ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Trường Tiểu học A An Tức, do đó bà La Ngọc Ánh không thuộc đối tượng thụ hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP.


-

Nguyễn Văn Từ Thiện

( 01/08/2017 )

Tôi đang công tác tại xã Quốc Thái, là xã khó khăn theo quy định của Chính phủ. Năm 2011 tôi đã hưởng hết phụ cấp thu hút, giai đoạn 2011-2015 xã tôi thuộc khu vực hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ nên tôi được hưởng phụ cấp lâu năm.

Năm 2016, xã Quốc Thái thuộc danh mục tại Quyết định số 204/QĐ-TTg phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016.

Năm 2017, xã thuộc khu vực II theo Quyết định số 900/QĐ-TTg phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Vậy tôi có được hưởng phụ cấp lâu năm không? Nếu được tôi có được truy lĩnh từ năm 2016 đến nay hay không? Khoản tiền đó có phải ngân sách Nhà nước chi trả không?

Tôi xin cảm ơn.

Sở Nội vụ tỉnh An Giang trả lời như sau : ( 01/08/2017 )

1. Tại Công văn số 1784/BNV-TL ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ Nội vụ về thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đề nghị thực hiện xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được áp dụng chính sách tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 1336/UBDT-CSDT ngày 27 tháng 12 năm 2016 và Công văn số 1458/UBDT-VP135 ngày 31 tháng 12 năm 2015, cụ thể:

a) Xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi là xã khu vực III được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013, Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có);

b) Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo là các xã được phê duyệt kèm theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có);

c) Thôn đặc biệt khó khăn là thôn được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013, Quyết định số 68/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 3 năm 2014, Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

2. Vừa qua, ngày 28/4/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, trên địa bàn huyện An Phú tỉnh An Giang chỉ có 02 xã thuộc Khu vực III gồm: xã Phú Hội, xã Vĩnh Hội Đông.

Như vậy, trường hợp ông Nguyễn Văn Từ Thiện, công tác trên địa bàn xã Quốc Thái, huyện An Phú là không thuộc địa bàn áp dụng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

-

Nguyễn Tiến Cộng

( 03/08/2017 )
Gia đình chúng tôi hiện nay muốn tìm và xác minh thông tin của Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thành theo thông tin giấy chứng tử gửi kèm. Do điều kiện đường xá xa xôi và thay đổi địa giới hành chính, chúng tôi chưa đến nơi để xác minh được thông tin.

Vậy kính mong Quý cơ quan kiểm tra xem xét thẩm tra và xác minh lại giúp chúng tôi thông tin liệt sĩ nói trên. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ với cháu liệt sĩ là anh Cộng 0979797531

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang trả lời như sau : ( 01/08/2017 )
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang nhận được công văn số 570/CTTĐT ngày 03/8/2017 của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh về việc chuyển thông tin xác minh mộ liệt sĩ của ông Nguyễn Tiến Cộng đề nghị giúp tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Tiến Thành (sinh năm 1954), với một số thông tin về liệt sĩ như sau:
- Nguyên quán: xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội;
- Nhập ngũ: tháng 06/1977;
- Hy sinh: ngày 19/11/1978 tại Mặt trận phía Nam.
- An táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tú Tề, Bảy Núi, An Giang.
Sau khi xem xét nội dung đơn và giấy tờ kèm theo đơn (giấy báo tử), rà soát, đối chiếu với danh sách mộ liệt sĩ đang quản lý tại các Nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh An Giang, kết quả không xác định được vị trí phần mộ liệt sĩ tên Nguyễn Tiến Thành với các thông tin nêu trên.
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang thông tin đến Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang và gia đình liệt sĩ được biết. Để biết cụ thể hơn về các thông tin của liệt sĩ, đề nghị gia đình liệt sĩ liên hệ với Phòng Chính sách Quân khu 9 (thành phố Cần Thơ) để nơi đây kiểm tra, xem xét, giúp tìm mộ liệt sĩ./.

-

Nguyễn Văn Hùng

( 31/07/2017 )
Xin quý cơ quan, các cấp lãnh đạo cho tôi hỏi một số câu hỏi sau:
1. Thị xã Tân châu có bán nền nhà trả chậm cho giáo viên không?
2. Nếu có bán nền nhà trả chậm cho giáo viên  thì liên hệ cơ quan nào?
3. Có ban hành văn bản nào về việc bán nền nhà trả chậm không?
4. Ba của Tôi  được hưởng quyết định 62 về người có công tham gia chiến tranh biên giới tây nam, có được ưu tiên mua nền nhà trả chậm.

UBND thị xã Tân Châu trả lời như sau : ( 17/08/2017 )

Trên địa bàn thị xã Tân Châu được Trung Ương và Tỉnh đầu tư 43 cụm tuyến, dân cư (Trong đó giai đoạn 1 là 36 cụm, tuyến dân cư; giai đoạn 2 là 7 cụm tuyến dân cư) theo Chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ, đến nay chương trình này không còn thực hiện nữa, UBND thị xã đã bố trí dân vào ở ổn định:

- Về tiêu chuẩn xét mua nền nhà trả chậm trên cụm, tuyến dân cư vượt lũ:

+ Căn cứ Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg ngày 02/8/2002 và Quyết định 204/2005/QĐ-TT ngày 15/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách và đối tượng mua nền nhà trả chậm, nền nhà trong các cụm, tuyến dân cư ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

- Căn cứ vào các Quyết định trên, UBND tỉnh An Giang ban hành các Quyết định về việc xét ưu tiên cho các đối tượng được mua nền nhà trả chậm như sau:

1. Quyết định số 1706/2002/QĐ-UBND ngày 12/7/2002 về việc ban hành chính sách giao đất nền nhà trong cụm, tuyến dân cư.

- Đối tượng ưu tiên:

+ Các hộ chính sách, hộ nghèo chạy lũ, sạt lở bờ sông (có sổ hộ nghèo).

2. Quyết định số 1700/2005/QĐ-UBND ngày 26/9/2005 về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng được mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh An Giang quy định tại Điều 2 của Quyết định này thứ tự ưu tiên và các chính sách được mua nền nhà, nhà ở cho các đối tượng giống như Quyết định 1706 nêu trên và có bổ sung thêm là các hộ nghèo mới phát sinh; các hộ đang cư trú trong vùng bị ngập lũ hàng năm có khó khăn về nhà ở không tự lo nền nhà được, các hộ đang sinh sống tại những nơi dễ sạt lở; không đảm bảo an toàn và các hộ có nhà trên sông, kênh, rạch.

3. Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 22/5/2009 ban hành quy định về quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc chương trình cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ trên địa bàn tỉnh An Giang thì đối tượng ưu tiên như sau:  

- Các hộ đang sống trong các khu vực sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm;
- Các hộ sống trong vùng ngập sâu chưa được bố trí vào các cụm, tuyến dân cư trong giai đoạn 1 của chương trình;
- Các hộ bị giải tỏa nhà để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư có nhu cầu tái định cư;
- Các hộ đang cư trú trên sông, kênh, rạch hoặc di cư từ nơi khác đến đang cư trú hợp pháp tại địa phương mà chổ ở không đảm bảo an toàn khi bị tác động của lũ lụt.

4. Theo câu hỏi của Ông Nguyễn Văn Hùng xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu

- Qua đối chiếu các Quyết định trên, giáo viên không thuộc đối tượng nêu trên, không được xét ưu tiên mua nền trả chậm.

Riêng trường hợp của Ba Ông được hưởng Quyết định 62 về người có công tham gia chiến trường biên giới Tây Nam, nếu thuộc đối tượng ưu tiên nêu ở các Quyết định trên thì mới được xét mua nền nhà trả chậm trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ.

Trên đây là ý kiến trả lời câu hỏi của công dân qua hệ thống thông tin tương tác Người dân, Doanh nghiệp của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu./.


-

Nguyễn Phương

( 13/06/2017 )

Từ tháng 04/2012 đến tháng 05/2016 tôi có tham gia đóng BHXH tại Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Miền Tây tại TP. Cần Thơ. Trong khoảng thời gian từ tháng 01 - 03/2015 tôi có tham gia đóng BHXH tại 01 Công ty thuộc tỉnh An Giang.

Nay tôi muốn lĩnh tiền BHXH một lần thì tôi cần làm thủ tục gì? Liên hệ với cơ quan bảo hiểm ở đâu?

Tôi xin cảm ơn.

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang trả lời như sau : ( 19/06/2017 )

1. Điều kiện hưởng BHXH một lần:

Tại Khoản 1, Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 và Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội quy định bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần:

"Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần".

Đối với các trường hợp còn lại theo quy định (đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH , ra nước ngoài định cư, bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính ạng như: ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế...) thì không bị giới hạn bởi điều kiện nghỉ việc sau 01 năm mới được đề nghị hưởng BHXH 01 lần mà còn có thể đề nghị hưởng khi có đủ điều kiện và hồ sơ theo quy định.

Trường hợp đủ điều kiện hưởng BHXH 01 lần như quy định trên thì Bạn làm hồ sơ hưởng BHXH 01 lần theo quy định. Thời gian đóng BHXH  đã hưởng chế độ BHXH 01 lần không dùng để tính hưởng chế độ BHXH nếu Bạn tham gia BHXH vào lần tiếp theo.

2. Hồ sơ hưởng chế đồ BHXH 01 lần:

Điều 20, Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam quy định hồ sơ hưởng BHXH một lần, gồm:

a) Sổ BHXH.

b) Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính).

c) ...

Ngưởi hưởng chế độ BHXH một lần nộp hồ sơ như trên tại BHXH nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú có thời hạn.

Trường hợp của Bạn có thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ BHXH một lần tại cơ quan BHXH huyện nơi Bạn có hộ khẩu thường trú hoặc nơi tạm trú và đăng ký hình thức nhận tiền trợ cấp BHXH một lần là nhận tiền mặt hoặc nhận thông qua tài khoản cá nhân đều được.


-

Nguyễn Thiện

( 02/06/2017 )

Tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có quy định về trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đối với người đã công tác trên 10 năm hoặc nghỉ hưu.

Tôi đã công tác ở vùng đặc biệt khó khăn từ năm 1998 đến năm 2016, nay được chuyển công tác về vùng thuận lợi thì có được hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP không?

Cơ quan tài chính giải thích, vì Nghị định số 116/2010/NĐ-CP áp dụng từ ngày 1/3/2011, nếu tính thời gian công tác từ tháng 3/2011 đến năm 2016 thì tôi chưa đủ điều kiện để hưởng trợ cấp một lần, vậy có đúng không?

Nếu tính như vậy thì tất cả đối tượng phải công tác liên tục ở vùng đặc biệt khó khăn từ tháng 3/2011 đến tháng 3/2021 mới đủ điều kiện để hưởng trợ cấp một lần. Như vậy sớm nhất cũng phải đến tháng 3/2021 mới áp dụng Điều 8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, vậy sao lại đưa vào Nghị định sớm như vậy? Liệu tới thời điểm đó chính sách lại thay đổi thì thực hiện thế nào?

Sở Nội vụ trả lời như sau : ( 22/06/2017 )

1. Qua thông tin cung cấp, ông Nguyễn Thiện không nói rõ nơi công tác trước đây, nên chưa xác định được có thuộc địa bàn thụ hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP hay không? Nếu thuộc đối tượng quy định tại Điều 2, Nghị định 116/2010/NĐ-CP, đồng thời đã có thời gian công tác thực tế từ đủ 10 năm trở lên thì ông Nguyễn Thiện sẽ được hưởng trợ cấp khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Về xác định thời điểm 01/3/2011: đây là ngày Nghị định 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Như vậy, trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được áp dụng kể từ ngày 01/3/2011, chứ không phải lấy ngày 01/3/2011 làm mốc thời gian để tính thời gian thực tế làm việc để hưởng chính sách nêu trên.

-

Bùi Trọng Hữu

( 26/05/2017 )

Tôi tên Bùi Trọng Hữu, là giáo viên dạy cấp học THCS đến nay đã 10 năm. Từ trước đến giờ tôi đã công tác giảng dạy, tính đến thời điểm hiện tại, đều công tác tại các xã thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Cụ thể, từ tháng 9/2006 đến tháng 7/2010, tôi công tác tại trường THCS Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Từ tháng 8/2010 đến nay công tác tại trường THCS Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang, được hưởng đầy đủ các khoản phụ cấp thuộc chương trình của Chính phủ như Chương trình 135, Nghị định 61/2006/NĐ-CP, Nghị định 116/2010/NĐ-CP và đã hưởng đủ 5 năm theo quy định với hệ số hiện tại 3,33 và trợ cấp ban đầu cho giáo viên là 4.000.000 đồng.

Hiện tôi còn được hưởng chế độ phụ cấp 70% lương và thâm niên trong nghề.

Nay vì lý do cấp thẩm quyền xét dôi dư viên chức ngành giáo dục, vì một số lý do của tiêu chí xét dôi dư nên tôi là người xét ở vị trí cuối cùng. Tôi được Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện An Phú, tỉnh An Giang điều động đến trường THCS Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang cũng là trường, địa phương thuộc vùng kinh tế - xã hội khó khăn.

Vậy tôi xin hỏi, nếu đến công tác tại trường mới, địa phương mới thì tôi sẽ được hưởng chế độ phụ cấp như thế nào? Có được trợ cấp 10 tháng lương cơ bản theo quy định không?

Trân trọng cảm ơn.

Sở Nội vụ trả lời như sau : ( 02/06/2017 )

1. Theo hướng dẫn của Ủy ban dân tộc và Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã có Văn bản số 696/UBND-KGVX ngày 03/5/2017 về xác định địa bàn thụ hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Theo đó, ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, huyện An Phú không còn thuộc địa bàn thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Ngoài ra, theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020, thì ấp Tắc Trúc (không thuộc ấp đặc biệt khó khăn), xã Nhơn Hội (xã khu vực II) không còn thuộc địa bàn thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP (và các chế độ chính sách tương tự theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP).

2. Trường hợp của ông Bùi Trọng Hữu khi chuyển công tác về Trường THCS Nhơn Hội, huyện An Phú thì không được hưởng 10 tháng lương cơ bản (do không còn thuộc địa bàn thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Nghị định số 61/2006/NĐ-CP) và chỉ còn được hưởng phụ cấp đối với giáo viên như: ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là trả lời của Sở Nội vụ về trường hợp ông Bùi Trọng Hữu, xin gửi Cổng Thông tin điện tử An Giang để báo cáo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo thời gian quy định/

-

Lê Trung Nghĩa

( 03/05/2017 )

Tôi là Lê Trung Nghĩa, giáo viên nghỉ hưu.Trước đây tôi được Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh An Giang điều động từ Trường THPT Tịnh Biên về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Sau đó, Phó Giám đốc Sở  điều động, bổ nhiệm tôi là Hiệu phó Trường THCS Lê Hồng Phong, thị tấn Nhà Bàng (vùng thuận lợi), huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (Quyết định số 057/QĐ-PGDĐT ngày 24/07/2007).

Ngày 19/05/2008, tôi tiếp tục được điều động, bổ nhiệm tôi là Hiệu phó Trường THCS Phan Chu Trinh xã Tân Lợi (vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn), huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Trong quyết định bổ nhiệm có ghi rõ: “thời gian giữ chức vụ là 05 năm (60 tháng)”. 

Được 2 năm học, do nhu cầu chuyên môn Phó Giám đốc điều động tôi về giảng dạy Trường THCS Võ Trường Toản, xã Văn Giáo (cũng là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn), huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (Quyết định số 44/QĐ-PGDĐT ngày 23/07/2010).

Tại Trường THCS Võ Trường Toản tôi được hưởng chế độ phụ cấp thu hút đến tháng 05/2013 (đã được 05 năm). Và tiếp tục công tác đến ngày nghỉ hưu tháng 4/2016 .

Tôi muốn được hỏi:

- Trường hợp của tôi có tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp thu hút kéo dài theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ không? Tôi có được hưởng chính sách trợ cấp một lần khi nghỉ hưu không?

- Trong Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 “về chính sách đối với nhà giáo…” và Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 “về chính sách cán bộ, công chức,viên chức…” Chúng tôi là giáo viên cũng là công chức, viên chức, vậy chúng tôi có được hưởng chính sách của cả 02 Nghị định nêu trên không?

Xin chân thành cám ơn

Sở Nội vụ trả lời như sau : ( 16/05/2017 )
Tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định: "Tính từ ngày 15/4/2013 (ngày Nghị định số 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành), nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% hệ số lương của bậc chức danh nghề nghiệp hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và thôi hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Việc xác định đối tượng thuộc diện luân chuyển có thời hạn đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP căn cứ vào thời hạn luân chuyển ghi trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền".
Qua thông tin cung cấp thì trường hợp của ông Lê Trung Nghĩa không thuộc trường hợp luân chuyển từ địa bàn thuận lợi sang địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên không thuộc đối tượng áp dụng kéo dài hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
Tại Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP quy định: "Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ngoài việc được hưởng các chính sách quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP và quy định tại Nghị định này còn được hưởng chính sách trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu và được thanh toán tiền tàu, xe trong thời gian làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi đi và về thăm gia đình theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP".
Như vậy, nếu thuộc đối tượng áp dụng thì ông Lê Trung Nghĩa được hưởng chính sách của cả hai Nghị định là Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Nghị định số 61/2006/NĐ-CP.
Do giữa hai Nghị định nêu trên có một số chế độ tương đồng nên để tránh trùng lắp trong việc chi trả chế độ, tại Điều 3 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP quy định cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.