Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA UBND TỈNH AN GIANG

Số TTHC, VBQPPL được công bố, công khai tại địa phương (05/10/2018)

 

Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định hành chính (05/10/2018)

 

Báo cáo Về tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính (05/10/2018)

 

Báo cáo Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương - Kỳ báo cáo: Quý III năm 2018 (05/10/2018)

 

Báo cáo Nguyên nhân quá hạn đói với các trường hợp tồn đọng trong giải quyết thủ tục hành chính (05/10/2018)

 
  • 1
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh