Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
THÔNG TIN MỰC NƯỚC

Tin lũ trên sông Cửu Long (16/08/2018)

 

Thông tin mực nước ngày 08/8/2018 (09/08/2018)

 

Thống kê mực nước cao nhất ngày của các Trạm trong tỉnh và Trung ương (08/08/2018)

 

Bản tin dự báo thủy văn hằng ngày khu vực tỉnh An Giang ngày 08 tháng 08 năm 2018 (08/08/2018)

 

Thống kê mực nước cao nhất ngày của các Trạm trong tỉnh và Trung ương (07/08/2018)

 

Bản tin dự báo thủy văn hàng ngày khu vưc tỉnh An Giang (07/8/2018) (07/08/2018)

 

Bản tin dự báo thủy văn hàng ngày khu vưc tỉnh An Giang (06/8/2018) (07/08/2018)

 

Thông tin mực nước ngày 05/8/2018 (07/08/2018)

 

Bản tin dự báo thủy văn hàng ngày khu vưc tỉnh An Giang (03/8/2018) (03/08/2018)

 

Thông tin mực nước ngày 02/8/2018 (03/08/2018)

 

Bản tin dự báo thủy văn tháng 8- 2018 khu vực tỉnh An Giang (02/08/2018)

 

Bản tin dự báo thủy văn tuần 22- 2018 khu vực tỉnh An Giang (02/08/2018)

 

Thông tin mực nước ngày 01/8/2018 (02/08/2018)

 

Bản tin dự báo thủy văn hàng ngày khu vưc tỉnh An Giang (01/8/2018) (01/08/2018)

 

Thông tin mực nước ngày 30/7/2018 (31/07/2018)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh