Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Danh sách chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định - Giai đoạn 3

04/04/2017

Thời gian bắt đầu chuyển đổi: 00 giờ 00 phút ngày 17/6/2017

Thời gian quay số song song: 00 giờ 00 phút ngày 17/6/2017 đến 23 giờ 59 phút ngày 17/7/2017

Thời gian duy trì âm thông báo: 00 giờ 00 phút ngày 17/7/2017 đén 23 giờ 59 phút ngày 17/8/2017

 "Xin thông báo, khi thực hiện cuộc gọi liên tỉnh hoặc từ mạng di động đến số thuê báo cố định tại các tỉnh, thành phố thay đổi mã vùng thì vẫn phải quay số "0" (số mào đầu quốc gia) trước mã vùng mới như cách quay số "0" trước mã vùng cũ trước đây"


STT

Tỉnh/ Thành Phố
Giai Đoạn 3

Mã Vùng Cũ
(Hết Hạn Vào 17/7)

Mã Vùng Mới

1

Hà Nội

4

24

2

Hồ Chí Minh

8

28

3

Đồng Nai

61

251

4

Bình Thuận

62

252

5

Bà Rịa - Vũng Tàu

64

254

6

Quảng Ngãi

55

255

7

Bình Định

56

256

8

Phú Yên

57

257

9

Khánh Hoà

58

258

10

Ninh Thuận

68

259

11

Kon Tum

60

260

12

Đắk Nông

501

261

13

Đắk Lắk

500

262

14

Lâm Đồng

63

263

15

Gia Lai

59

269

16

Vĩnh Long

70

270

17

Bình Phước

651

271

18

Long An

72

272

19

Tiền Giang

73

273

20

Bình Dương

650

274

21

Bến Tre

75

275

22

Tây Ninh

66

276

23

Đồng Tháp

67

277

 

các tin khác