Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
THÔNG TIN THỜI TIẾT NGUY HIỂM

DỰ BÁO THỜI TIẾT (đêm nay 24/6/2018 và ngày mai 25/6/2018) (25/06/2018)

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY TỚI TẠI AN GIANG (25/6-3/7/2018) (25/06/2018)

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY TỚI TẠI AN GIANG (24/6-2/7/2018) (25/06/2018)

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT (đêm nay 23/6/2018 và ngày mai 24/6/2018) (25/06/2018)

 

NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG TUẦN 18-2018 (22/06/2018)

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY TỚI TẠI AN GIANG (21/06/2018)

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT (đêm nay 21/6/2018 và ngày mai 22/6/2018) (21/06/2018)

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY TỚI TẠI AN GIANG (20-28/6/2018) (20/06/2018)

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT (đêm nay 19/6/2018 và ngày mai 20/6/2018) (20/06/2018)

 

TIN VỀ VÙNG ÁP THẤP (Suy yếu từ Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông) (18/06/2018)

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY TỚI TẠI AN GIANG (19-27/6/2018) (18/06/2018)

 

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG (18/06/2018)

 

TIN CẢNH BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC TỈNH AN GIANG (18/06/2018)

 

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG (18/06/2018)

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY TỚI TẠI AN GIANG (16-24/6/2018) (15/06/2018)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh