Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
THÔNG TIN THỜI TIẾT NGUY HIỂM

BẢN TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC TỈNH AN GIANG (24/04/2018)

 

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG (24/04/2018)

 

BẢN TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC TỈNH AN GIANG (23/04/2018)

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY TỚI TẠI AN GIANG (23/04/2018)

 

NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG TUẦN 12-20 (23/04/2018)

 

BẢN TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC TỈNH AN GIANG (23/04/2018)

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (đêm nay 20/4/2018 và ngày mai 21/4/2018) (20/04/2018)

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT(đêm nay 19/4/2018 và ngày mai 20/4/2018) (20/04/2018)

 

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG (19/04/2018)

 

DỰ BÁO, CẢNH BÁO XU THẾ THỜI TIẾT, THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA KHU VỰC TỈNH AN GIANG (17/04/2018)

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (đêm nay 16/4/2018 và ngày mai 17/4/2018) (16/04/2018)

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (đêm nay 15/4/2018 và ngày mai 16/4/2018) (16/04/2018)

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (đêm nay 13/4/2018 và ngày mai 14/4/2018) (14/04/2018)

 

BẢN TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC TỈNH AN GIANG (14/04/2018)

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ( đêm nay 12/4/2018 và ngày mai 13/4/2018) (12/04/2018)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh