Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
THÔNG TIN THỜI TIẾT NGUY HIỂM

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (đêm nay 22/01/2018 và ngày mai 23/01/2018) (23/01/2018)

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (đêm nay 21/01/2018 và ngày mai 22/01/2018) (22/01/2018)

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (đêm nay 19/01/2018 và ngày mai 20/01/2018) (19/01/2018)

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT( đêm nay 18/01/2018 và ngày mai 19/01/2018) (18/01/2018)

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (đêm nay 17/01/2018 và ngày mai 18/01/2018) (18/01/2018)

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (đêm nay 16/01/2018 và ngày mai 17/01/2018) (16/01/2018)

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIÊT (đêm nay 15/01/2018 và ngày mai 16/01/2018) (16/01/2018)

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (đêm nay 14/01/2018 và ngày mai 15/01/2018) (15/01/2018)

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (đêm nay 11/01/2018 và ngày mai 12/01/2018) (12/01/2018)

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (đêm nay 07/01/2018 và ngày mai 08/01/2018) (08/01/2018)

 

TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 1 (Bão Bolaven) (04/01/2018)

 

TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 1 (Bão Bolaven) (04/01/2018)

 

TIN BÃO GẦN BỜ (Bão BOLAVEN - Cơn bão số 01) (04/01/2018)

 

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BIỂN ĐÔNG (04/01/2018)

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm nay 31/12/2017 và ngày mai 01/01/2018) (02/01/2018)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh