Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
THÔNG TIN THỜI TIẾT NGUY HIỂM

Dự báo thời tiết điểm 10 ngày tới tại An Giang (22-30/10/2018) (22/10/2018)

 

Dự báo thời tiết đêm nay 21/10/2018 và ngày mai 22/10/2018 (22/10/2018)

 

Nhận định tình hình khí tượng tuần 30-2018 (22/10/2018)

 

Dự báo thời tiết đêm nay 19/10/2018 và ngày mai 20/10/2018 (19/10/2018)

 

Bản tin theo dõi và cảnh báo mưa, dông, sét (19/10/2018) (19/10/2018)

 

Bản tin theo dõi và cảnh báo mưa, dông, sét (18/10/2018) (19/10/2018)

 

Bản tin theo dõi và cảnh báo mưa, dông, sét (18/10/2018) (19/10/2018)

 

Dự báo thời tiết điểm 10 ngày tới tại An Giang (19-27/10/2018) (19/10/2018)

 

Dự báo thời tiết đêm nay 18/10/2018 và ngày mai 19/10/2018 (19/10/2018)

 

Dự báo thời tiết điểm 10 ngày tới tại An Giang (18-26/10/2018) (18/10/2018)

 

Dự báo thời tiết đêm nay 17/10/2018 và ngày mai 18/10/2018 (17/10/2018)

 

Bản tin theo dõi và cảnh báo mưa, dông, sét (17/10/2018) (17/10/2018)

 

Dự báo thời tiết đêm nay 16/10/2018 và ngày mai 17/10/2018 (17/10/2018)

 

Dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết, thủy văn thời hạn mùa khu vực An Giang (17/10/2018)

 

Bản tin theo dõi và cảnh báo mưa, dông, sét (16/10/2019) (16/10/2018)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh