Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Thông báo kết quả phúc khảo điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017

16/05/2018

(Cổng TTĐT AG)- Xét đề nghị của Hội đồng thi tuyển công chức tại tờ trình số 19/Ttr-HĐTTCC ngày 14 tháng 05 năm 2018 về việc công nhận thông báo kết quả phúc khảo điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Gaing năm 2017

File đính kèm: Thông báo số: 242/TB-UBND Về kết quả phúc khảo điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017

             DANH SÁCH KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH AN GIANG NĂM 2017

các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh