Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành quy định Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

16/04/2018

Thực hiện Công văn số 1170/VPUBND-KTN ngày 16/3/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh V/v xây dựng Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. Để có cơ sở thống nhất quy chế phối hợp quản lý giữa các Sở, ngành, địa phương có liên quan. Sở Công Thương rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cơ quan, đơn vị về dự thảo, làm cơ sở để Sở Công Thương hoàn chỉnh dự thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành.

Các ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Sở Công Thương (qua Phòng Quản lý Công nghiệp), địa chỉ: số 01 Tôn Đức Thắng, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang đến hết ngày 20/4/2018 (gửi kèm file word theo địa chỉ email: mccuong@angiang.gov.vn). Mọi chi tiết xin liên hệ Đ/c Cường theo số điện thoại 0296.3952225 hoặc di động số 0919.893381.

Tải về bản dự thảo Quy chế.

các tin khác