Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông báo công khai thông tin 11 hồ sơ đề nghị xác nhận người có công diện tồn đọng tỉnh An Giang lấy ý kiến của nhân dân

01/06/2017

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng; Ban chỉ đạo xác nhận người có công tỉnh An Giang và của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại cuộc họp ngày 31/5/2017.

Đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tiếp nhận được 11 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ do Ban chỉ đạo xác nhận người có công với cách mạng huyện Tri Tôn, huyện Chợ Mới, huyện Châu Thành, huyện Châu Phú, huyện An Phú, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu chuyển đến.

Để có cơ sở xem xét, đề nghị, thực hiện chủ trương của Ban chỉ đạo xác nhận người có công với cách mạng tỉnh An Giang, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đăng tải thông tin về những trường hợp đã nêu trên Báo An Giang, Đài phát thanh-truyền hình tỉnh An Giang và trang thông tin điện tử của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội An Giang để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, tham gia ý kiến.

Mọi thông tin có liên quan đến 11 trường hợp đề nghị xác nhận liệt sĩ diện tồn đọng xin được gửi về: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, địa chỉ: Số 50B, đường Lý Thường Kiệt, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; số điện thoại: 0296.3852.452.

 Đính kèm công văn số 1050/SLĐTBXH-NCC ngày 31/5/2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang về việc phối hợp thực hiện công khai thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận người có công diện tồn đọng và Mẫu số 6 của Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 30/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công:  1050/SLĐTBXH-NCC      

các tin khác