CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

TAND thành phố Châu Đốc tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân năm 2016

19/01/2017 | 03:01
(Cổng TTÐT An Giang) - Chiều ngày 17/1, TAND thành phố Châu Đốc đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội thẩm TAND năm 2016.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh chỉ đạo Hội nghị tổng kết ngành thanh tra năm 2016

19/01/2017 | 02:27
(Cổng TTÐT An Giang) - Chiều ngày 18.1.2017, Thanh tra tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành năm 2016 và đề ra nhiệm vụ năm 2017. Hội nghị có sự tham gia của ông Nguyễn Đức Thăng, Phó Cục trưởng Cục 3, Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh.

Liên thông đăng ký, khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế: Thủ tục mới “3 trong 1” với trẻ dưới 6 tuổi

18/01/2017 | 03:36
(Cổng TTÐT An Giang) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 19-12-2016 phê duyệt quy chế phối hợp nhằm thực hiện liên thông "3 trong 1" giữa Sở Tư pháp An Giang, Công an tỉnh An Giang và Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang để hướng dẫn thực hiện liên thông, đơn giản hóa việc giải quyết các nhóm thủ tục hành chính (TTHC) về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Rà soát, đăng ký bổ sung danh sách công chức dự thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương

18/01/2017 | 10:06
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 17/01/2017, Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 92/SNV-CCVC về việc rà soát, đăng ký bổ sung danh sách công chức dự thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương.

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính 2017-2020

17/01/2017 | 02:55
(Cổng TTÐT An Giang) - Với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, đề án, dự án đã được xác định trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ và Chương trình cải cách hành chính của tỉnh An Giang;

UBND tỉnh chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ của các Bộ, ngành, Trung ương

16/01/2017 | 02:15
(Cổng TTÐT An Giang) - Thực hiện Công văn số 40/VPCP-QHĐP ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ tại Bộ, ngành, địa phương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Triển khai thực hiện nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và tổng hợp báo cáo cải cách hành chính

13/01/2017 | 10:13
(Cổng TTÐT An Giang) - Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng những nhiệm vụ, mục tiêu của Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của UBND tỉnh

Tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ,…

12/01/2017 | 09:18
(Cổng TTÐT An Giang) - Trong thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4- 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế đã được các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và cũng đã thực hiện việc tinh giản biên chế và giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế.

Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) tỉnh An Giang năm 2017

11/01/2017 | 03:27
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 10/01/2017, Ủy ban nhân dân đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) tỉnh An Giang năm 2017, với các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trọng tâm như sau:

Kế hoạch phát động thi đua cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2017

11/01/2017 | 10:25
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 10/01/2017, Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-SNV về việc phát động thi đua cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2017.

Mỗi năm giảm 1,5-2% biên chế

09/01/2017 | 01:07
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Chỉ thị nêu rõ, từ nay đến năm 2021, mỗi năm Bộ, ngành, địa phương thực hiện giảm 1,5 đến 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015.

An Giang: Ban hành Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017

05/01/2017 | 10:39
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 28/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 702/KH-UBND công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017 nhằm mục đích thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: hoạt động hòa giải ở cơ sở; xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước khóm, ấp.

An Giang: Ban hành Quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh

05/01/2017 | 10:34
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 3757/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh An Giang. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

An Giang: Ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016

03/01/2017 | 10:10
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 29/12/20016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Bình Thạnh đã ký Quyết định số 3727/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 đối với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Thẩm phán TAND hai cấp trong tỉnh

30/12/2016 | 04:27
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 29/12/2016, TAND tỉnh đã tổ chức buổi Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nươc về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Thẩm TAND hai cấp trong tỉnh.

An Giang: Quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017

30/12/2016 | 03:24
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 27/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 3663/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017.

An Giang: Rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2017

30/12/2016 | 03:02
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 27/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 697/KH-UBND về việc rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2017
Phân trang:<< < 1 2 3 4 5 6 7 ... > >>