Nhà máy chế biến nấm rơm xuất khẩu

Cập nhật : 10/02/2014 | 02:51
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
Địa điểm đầu tư: Chợ Mới.
Quy mô: 2 ha, 8-10 ngày tấn/năm.
Tổng mức đầu tư: 20 Tỷ đồng.

Thông tin liên hệ:
Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 03 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076.3852 913 
Fax: 076.3853380
Email: sokhdt@angiang.gov.vn 

Website: sokhdt.angiang.gov.vn 


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

Địa chỉ: Số 7 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: (076).2212.078 

Website: http://sonongnghiep.angiang.gov.vn