Chợ đầu mối rau quả xuất khẩu sang Campuchia

Cập nhật : 10/02/2014 | 02:02
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
Địa điểm đầu tư: An Phú.
Quy mô: 4,18 ha.
Tổng mức đầu tư: 43 Tỷ đồng.

Thông tin liên hệ:
Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 03 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076.3852 913 
Fax: 076.3853380
Email: sokhdt@angiang.gov.vn 

Website: sokhdt.angiang.gov.vn 


Sở Công thương tỉnh An Giang

Địa chỉ: 10 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, T. An Giang.
Điện thoại: 076 3 952 638 - Fax: 076 3 952 694 - 076 3 846 498 

Email: socongthuong@angiang.gov.vn.

Website: www.socongthuong.angiang.gov.vn