Trung tâm công nghệ sinh học tỉnh An Giang

Cập nhật : 10/02/2014 | 02:46
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
Địa điểm đầu tư: Châu Thành.
Quy mô: 36,87 ha.
Tổng mức đầu tư: 300 Tỷ đồng.

Thông tin liên hệ:
Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 03 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076.3852 913 
Fax: 076.3853380
Email: sokhdt@angiang.gov.vn 

Website: sokhdt.angiang.gov.vn 


Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang

Địa chỉ: Số 5/2 Ngô Quyền, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 076.852212 

Fax: 076.854598

Email: sokhcn@angiang.gov.vn         

Web http://sokhcn.angiang.gov.vn