Chợ lúa gạo Châu Thành

Cập nhật : 27/01/2014 | 10:24
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    

Địa điểm đầu tư: Huyện Châu Thành

Quy mô: 5ha.

Tổng mức đầu tư: 26 Tỷ


Thông tin liên hệ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang.

Địa chỉ: 03 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 076.3852 913 

Fax: 076.3853380

Email: sokhdt@angiang.gov.vn 

Website: sokhdt.angiang.gov.vn