Nâng cấp bến phà An Hòa (huyện Tam Nông) - Chợ Vàm (huyện Phú Tân)

Cập nhật : 10/02/2014 | 10:51
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
Địa điểm đầu tư:  Đồng Tháp - An Giang.
Quy mô: Cầu: 27,18m (mặt 3m). đường dẫn 2 bên: 82,4m (1-7-1) + thiết bị.
Tổng mức đầu tư: 43 Tỷ 

Thông tin liên hệ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 03 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: (0763) 852 913 
Fax: (0763) 853 380
Email: sokhdt@angiang.gov.vn 
Website: sokhdt.angiang.gov.vn 

UBND huyện Phú Tân.
Địa chỉ: 155 Đường Hải Thượng Lãn Ông, ấp thượng 2, TT Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Điện thoại: (0763) 827 622

Fax: (0763) 827 227

Emai: phutan@angiang.gov.vn.

Website : http://phutan.angiang.gov.vn