Cầu Vĩnh Lộc - An Phú

Cập nhật : 10/02/2014 | 09:37
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
Địa điểm đầu tư: An Phú.
Quy mô: 320m.
Tổng mức đầu tư: 46 Tỷ 

Thông tin liên hệ:


Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 03 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: (0763) 852 913 
Fax: (0763) 853 380
Email: sokhdt@angiang.gov.vn 
Website: sokhdt.angiang.gov.vn 

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: số 01, Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: (0763) 832 479

Fax: (0763) 831 459 

Emai: sogtvt@angiang.gov.vn 

Website: sogtvt.angiang.gov.vn