Cầu bắt qua Sông Tiền

Cập nhật : 10/02/2014 | 08:16
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
Địa điểm đầu tư:  Tân Châu (An Giang) - Hồng Ngự (Đồng Tháp).
Quy mô: 2.200 m.
Tổng mức đầu tư: 2500 Tỷ 

Thông tin liên hệ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 03 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: (0763) 852 913 
Fax: (0763) 853 380
Email: sokhdt@angiang.gov.vn 
Website: sokhdt.angiang.gov.vn 

UBND TX. Tân Châu
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3530312 - 3530188.
Fax: (076) 3532708.
Emai: tanchau@angiang.gov.vn