Cầu Châu Đốc bắt qua Sông Hậu

Cập nhật : 10/02/2014 | 08:42
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
Địa điểm đầu tư: Châu Đốc.
Quy mô: 2.000 m.
Tổng mức đầu tư: 2780 Tỷ 

Thông tin liên hệ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 03 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: (0763) 852 913 
Fax: (0763) 853 380
Email: sokhdt@angiang.gov.vn 
Website: sokhdt.angiang.gov.vn 

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: số 01, Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: (0763) 832 479
Fax: (0763) 831 459 
Emai: sogtvt@angiang.gov.vn 
Website: sogtvt.angiang.gov.vn