Cụm CN-TTCN Vĩnh Tế

Cập nhật : 10/02/2014 | 03:16
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
Địa điểm đầu tư: Châu Đốc.
Quy mô: 70 ha.
Tổng mức đầu tư: 808 Tỷ 

Thông tin liên hệ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 03 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: (0763) 852 913 
Fax: (0763) 853 380
Email: sokhdt@angiang.gov.vn 
Website: sokhdt.angiang.gov.vn 

UBND thành phố Châu Đốc Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: số 10, đường Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 076.3869031

Fax: 076.3866211

Emai: chaudoc@angiang.gov.vn