Cụm Công nghiệp Hòa An

Cập nhật : 10/02/2014 | 03:25
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
Địa điểm đầu tư:  Chợ Mới.
Quy mô: 100 ha.
Tổng mức đầu tư: 300 Tỷ 

Thông tin liên hệ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 03 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: (0763) 852 913 
Fax: (0763) 853 380
Email: sokhdt@angiang.gov.vn 
Website: sokhdt.angiang.gov.vn 

UBND huyện Chợ Mới.
Địa chỉ: đường Nguyễn Huệ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3 883 217.
Fax: (076) 3 883 217.