Cụm TTCN và dân cư Tây Huề

Cập nhật : 10/02/2014 | 03:57
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
Địa điểm đầu tư: Mỹ Hòa, Long Xuyên.
Quy mô: 55,2 ha.
Tổng mức đầu tư: 249 Tỷ 

Thông tin liên hệ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 03 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: (0763) 852 913 
Fax: (0763) 853 380
Email: sokhdt@angiang.gov.vn 
Website: sokhdt.angiang.gov.vn 

UBND thành phố Long Xuyên Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 309/5A Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Long, Long Xuyên, tỉnh An Giang.