Cụm Công nghiệp Định Thành

Cập nhật : 10/02/2014 | 03:50
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
Địa điểm đầu tư: Định Thành - Thoại Sơn.
Quy mô: 49 ha
Tổng mức đầu tư: 250 Tỷ đồng.

Thông tin liên hệ:
Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 03 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076.3852 913 
Fax: 076.3853380
Email: sokhdt@angiang.gov.vn 

Website: sokhdt.angiang.gov.vn 


UBND huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang

Địa chỉ: Ấp Đông Sơn 2, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0763 879 593, Fax: 0763 710 667

Email: thoaison@angiang.gov.vn  

Website: thoaison.angiang.gov.vn