Cụm công nghiệp Lạc Quới - Vĩnh Gia

Cập nhật : 10/02/2014 | 03:14
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
Địa điểm đầu tư:  Tri Tôn.
Quy mô: 80 ha.
Tổng mức đầu tư: 400 Tỷ 

Thông tin liên hệ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 03 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: (0763) 852 913 
Fax: (0763) 853 380
Email: sokhdt@angiang.gov.vn 
Website: sokhdt.angiang.gov.vn 

UBND Huyện Tri Tôn Tỉnh An Giang
Địa chỉ: 152 Trần Hưng Đạo,thị trấn Trị Tôn,huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0763. 874. 351
Fax: 0763. 874. 790
Email: triton@angiang.gov.vn
Website : http://triton.angiang.gov.vn