Khu dịch vụ và nhà ở công nhân KCN Bình Hòa

Cập nhật : 10/02/2014 | 03:36
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
Địa điểm đầu tư: Châu Thành.
Quy mô: 7,7 ha
Tổng mức đầu tư: 25 Tỷ đồng.

Thông tin liên hệ:
Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 03 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076.3852 913 
Fax: 076.3853380
Email: sokhdt@angiang.gov.vn 

Website: sokhdt.angiang.gov.vn 


Ban Quản lý các Khu Kinh tế tỉnh An Giang

Địa chỉ: 45 Nguyễn Văn Cưng, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 076.3943 623; 076.3952.507

Fax: 076. 3943 623

Email: banqlkkt@angiang.gov.vn 

Website: http://www.khukinhteangiang.com