Quy định, Hướng dẫn

An Giang: Phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2017

05/01/2017 | 10:56
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 30/12/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Bình Thạnh đã ký Quyết định số 3751/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2017. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quy định địa bàn hạch toán thu ngân sách nhà nước đối với khoản thu khấu trừ thuế GTGT từ các công trình XDCB bằng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh

28/12/2016 | 03:50
(Cổng TTÐT An Giang) - Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua Nghị quyết Quy định địa bàn hạch toán số thu ngân sách Nhà nước, khoản thu từ nguồn thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) khấu trừ theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách như sau:

An Giang: Tổ chức ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017

26/12/2016 | 10:22
(Cổng TTÐT An Giang) - Để khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước. Theo đó, UBND tỉnh vừa có Kế hoạch tổ chức ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017.
Chính sách Đầu tư

Nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

22/12/2016 | 09:44
(Cổng TTĐT AG)- Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang vừa thông qua Nghị quyết Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đầu tư 20 tỷ đồng mở rộng Cụm công nghiệp –Tiểu thủ công nghiệp Tân Trung

27/10/2016 | 02:32
(Cổng TTĐT An Giang) - Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh vừa chấp thuận chủ trương hỗ trợ 20 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh để đầu tư mở rộng Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Tân Trung, huyện Phú Tân.

Hội thảo tăng cường năng lực cho Hiệp hội doanh nghiệp trong vận động chính sách và thúc đẩy sử dụng Bộ công cụ tự đánh giá năng lực

15/09/2016 | 03:25
(Cổng TTĐT An Giang) - Sáng ngày 15/9, với sự hỗ trợ của Qũy Châu Á, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh An Giang phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo tăng cường năng lực cho Hiệp hội doanh nghiệp trong vận động chính sách và thúc đẩy sử dụng Bộ công cụ tự đánh giá năng lực.
Thông báo mời thầu