Quy định, Hướng dẫn

An Giang: Ban hành Kế hoạch tham gia “Festival quốc tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long” năm 2017

24/02/2017 | 03:42
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 22/2/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 558/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tham gia “Festival quốc tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long” năm 2017.

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang năm 2017

24/02/2017 | 03:27
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 20/2/2017, Sở Công thương đã ban hành Kế hoạch số 291/KH-SCT phát triển thương mại điện tử tỉnh (TMĐT) An Giang năm 2017.

Tỉnh An Giang có 05 cửa khẩu nằm trong phương án Quy hoạch phát triển đối với các dự án kho bãi cần đầu tư nâng cấp và xây mới

21/02/2017 | 04:44
(Cổng TTÐT An Giang) - Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 229/QĐ-BCT ngày 23/01/2017, về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển hệ thống kho hàng hóa tại các cửa khẩu khu vực biên giới Việt Nam – Lào và biên giới Việt Nam – Campuchia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.
Chính sách Đầu tư

Nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

22/12/2016 | 09:44
(Cổng TTĐT AG)- Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang vừa thông qua Nghị quyết Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đầu tư 20 tỷ đồng mở rộng Cụm công nghiệp –Tiểu thủ công nghiệp Tân Trung

27/10/2016 | 02:32
(Cổng TTĐT An Giang) - Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh vừa chấp thuận chủ trương hỗ trợ 20 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh để đầu tư mở rộng Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Tân Trung, huyện Phú Tân.

Hội thảo tăng cường năng lực cho Hiệp hội doanh nghiệp trong vận động chính sách và thúc đẩy sử dụng Bộ công cụ tự đánh giá năng lực

15/09/2016 | 03:25
(Cổng TTĐT An Giang) - Sáng ngày 15/9, với sự hỗ trợ của Qũy Châu Á, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh An Giang phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo tăng cường năng lực cho Hiệp hội doanh nghiệp trong vận động chính sách và thúc đẩy sử dụng Bộ công cụ tự đánh giá năng lực.
Thông báo mời thầu