Quy định, Hướng dẫn

Quy chế phối hợp trong quá trình thực hiện khu vực phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang

15/03/2017 | 04:16
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 13/3/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khu vực phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang.

Một số hàng hóa bị cấm xuất, nhập khẩu thuộc diện quản lý của Bộ Quốc phòng

14/03/2017 | 03:10
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 23 tháng 02 năm 2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 40/2017/TT-BQP về công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2017 và thay thế Quyết định 80/2006/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng.

Kế hoạch thực hiện “Năm Doanh nghiệp” tỉnh An Giang

13/03/2017 | 03:54
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 9/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND thực hiện “Năm Doanh nghiệp” tỉnh An Giang.
Chính sách Đầu tư

An Giang: Phấn đấu thu hút khoản gần 1000 lao động mới vào làm việc trong ngành vật liệu xây dựng

23/03/2017 | 09:42
(Cổng TTÐT An Giang) - Đó là một trong những mục tiêu được nêu trong Kế hoạch thực hiện đồ án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020 và định hướng đến 2030.

Hội nữ doanh nhân An Giang "Đoàn kết - Hội nhập - Phát triển"

19/03/2017 | 09:56
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 18/3, tại thành phố Long Xuyên đã diễn ra Đại hội thành lập Hội nữ doanh nhân tỉnh An Giang lần thứ I nhiệm kỳ 2017 - 2022;

Nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

22/12/2016 | 09:44
(Cổng TTĐT AG)- Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang vừa thông qua Nghị quyết Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
Thông báo mời thầu