Quy định, Hướng dẫn chính sách

An Giang: đảm bảo công tác báo cáo tình hình Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017

20/01/2017 | 10:46
(Cổng TTÐT An Giang) - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang – Vương Bình Thạnh chỉ đạo đảm bảo công tác báo cáo tình hình Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện mùa khô năm 2017

19/01/2017 | 02:48
(Cổng TTÐT An Giang) - Để đảm bảo nguồn điện ổn định, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu phụ tải của tỉnh An Giang trong năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể ban hành quy định về sử dụng, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị điện tại cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc sau:

Không thu lệ phí khi cấp thẻ Căn cước công dân kể từ ngày 10/02/2017

19/01/2017 | 02:36
(Cổng TTÐT An Giang) - Đây là nội dung đã được quy định bởi Thông tư 331/2016/TT-BTC, ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 256/2016/TT-BTC, quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân.
Giao tiếp Công dân

Châu Thành với diễn đàn “Ngày nghe dân nói”

25/10/2016 | 10:33
(Cổng TTĐT An Giang) - Hiện nay, cùng với việc triển khai phong trào thi đua dân vận khéo trên các lĩnh vực, thực hiện Nghị quyết Huyện ủy trên lĩnh vực xây dựng đảng và công tác vận động vận chúng, Ban Dân vận huyện Châu Thành còn đặc biệt quan tâm tổ chức diễn đàn “ Ngày nghe dân nói”.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

10/10/2016 | 02:20
(Cổng TTĐT An Giang) - Chiều ngày 7/10, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC) giai đoạn 2012 - 2015 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Diễn đàn "Công an phường lắng nghe ý kiến của nhân dân" phường Mỹ Long năm 2016

31/08/2016 | 10:09
(Cổng TTĐT An Giang) - Chiều ngày 30-8, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên đã tổ chức diễn đàn “Công an phường lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2016.