Quy định, Hướng dẫn chính sách

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 06/4/2017

23/03/2017 | 09:21
Đó là nội dung được nêu tại Thông báo số 153/TB-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh An Giang.

“Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho CB, CC-VC và nhân dân gđ 2015 - 2020”

23/03/2017 | 09:55
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 17/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” năm 2017.

Kế hoạch triển khai NĐ số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

22/03/2017 | 10:13
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 17/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.
Giao tiếp Công dân

Châu Thành với diễn đàn “Ngày nghe dân nói”

25/10/2016 | 10:33
(Cổng TTĐT An Giang) - Hiện nay, cùng với việc triển khai phong trào thi đua dân vận khéo trên các lĩnh vực, thực hiện Nghị quyết Huyện ủy trên lĩnh vực xây dựng đảng và công tác vận động vận chúng, Ban Dân vận huyện Châu Thành còn đặc biệt quan tâm tổ chức diễn đàn “ Ngày nghe dân nói”.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

10/10/2016 | 02:20
(Cổng TTĐT An Giang) - Chiều ngày 7/10, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC) giai đoạn 2012 - 2015 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Diễn đàn "Công an phường lắng nghe ý kiến của nhân dân" phường Mỹ Long năm 2016

31/08/2016 | 10:09
(Cổng TTĐT An Giang) - Chiều ngày 30-8, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên đã tổ chức diễn đàn “Công an phường lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2016.