Những kết quả nổi bật của Hội Nông dân An Giang năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Cập nhật : 11/01/2017 | 03:06
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ An Giang và cũng là một năm Hội Nông dân tỉnh An Giang triển khai nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi, thiết thực, hiệu quả.

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam và sự hỗ trợ rất tích cực kịp thời của các Phòng Ban, Trung tâm Trung Ương Hội, bên cạnh sự theo dõi chỉ đạo sâu sát kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và hỗ trợ tích cực của các ban, ngành, đoàn thể cùng với sự nỗ lực của cán bộ các cấp Hội, nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ đạt và vượt so chỉ tiêu TW Hội và BCH Hội Nông dân giao Cụ thể.


Trong năm 2016, Hội Nông dân tỉnh đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu Trung Ương Hội giao so với năm 2015, trong đó có 7 chỉ tiêu đạt từ 120% trở lên và có 5 chỉ tiêu đạt từ 100% trở lên.


Năm 2017, toàn hệ thống hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:


Tiếp tục triển khai, thực hiện Quyết định 2549/QĐ-UBND tỉnh, phấn đấu bằng và cao hơn kết quả đạt 2016, nâng cao năng lực quản lý - điều hành quỹ HTND các cấp trong tham mưu BTV cùng cấp xét chọn, đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn vốn quỹ HTND và chương trình, kế hoạch liên ngành với các Ngân hàng. Xây dựng mô hình hợp tác, chi hội ngành nghề trong cánh đồng lớn lúa, rau màu, vườn gắn với doanh nghiệp tạo đầu ra, giúp nông dân yên tâm sản xuất, thu hút hội viên vào tổ chức. Phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi chuyển từ số lượng sang chất lượng; chọn mô hình, sản phẩm tiêu biểu đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng nhãn hiệu, tổ chức phiên chợ hàng nông sản quảng bá các mặt hàng nông sản là thế mạnh của tỉnh nhằm tạo thương hiệu, kết nối đầu ra gắn nông dân với doanh nghiệp, hình thành lực lượng DNNT từ nông dân giỏi.


Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội và Nghị quyết Đại hội đại biểu Tỉnh Đảng bộ lần X, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017, những chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị…


Triển khai Kế hoạch Hội Nông dân trực tiếp xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động các loại hình hợp tác (Tổ hợp tác, Câu lạc bộ nông dân) và tham gia xây dựng, phát triển hợp tác xã trong cánh đồng lớn giai đoạn 2016-2020; phấn đấu củng cố và thành lập mới 1.000 tổ hợp tác, phát triển 500 nông dân giỏi đi lên doanh nhân nông thôn.


Tổ chức họp mặt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có mô hình, sản phẩm tiêu biểu trong năm với lãnh đạo tỉnh nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2017 theo Công văn 107/UBND-KT của UBND tỉnh ngày 14/01/2011. Phát động nông dân đăng ký thi đua phát triển sản xuất tăng 10% so 2016; chuyển mạnh từ lúa, vườn tạp, đất lúa không hiệu quả sang các mô hình vườn, rau - màu, chăn nuôi theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.


Cử đoàn đại biểu dự đại hội nông dân giỏi toàn quốc và đoàn đại biểu tham dự hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV. Tiếp tục tổ chức 02 đoàn cán bộ, nông dân giỏi học tập kinh nghiệm về chuyển đổi sản xuất từ lúa sang màu, ứng dụng công nghệ cao trong chế biến, bảo quản nông sản, tổ chức các phiên chợ nông sản quảng bá sản phẩm của nông dân. Tổ chức phiên chợ hàng nông sản Tỉnh An Giang (cùng hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh An Giang lần II) chào mừng kỷ niệm 87 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam. 


Tiếp tục triển khai sâu rộng đề án phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ HTND giai đoạn 2016 – 2018, mức phấn đấu mỗi cán bộ Hội từ tỉnh đến xã 1 ngày lương, mỗi hội viên là nông dân giỏi 50.000đ, hội viên còn lại theo đề án đã ban hành. Phấn đấu 100% chi hội có quỹ HTND; phát động mỗi hội viên ủng hộ tối thiểu 1.000đ/năm.


Tổ chức Hội nghị chi hội Hội Nông dân khóm ấp Nhiệm kỳ 2017- 2019 theo Hướng dẫn số 13-HD/HNDT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động chi Hội 4 chủ động ở địa bàn khóm, ấp và chi Hội trong HTX. Triển khai đề án ứng dụng CNTT trong quản lý cán bộ hội viên đã được Ủy Ban nhân dân phê duyệt thực hiện từ 2017 – 2018. Phát triển hội viên mới từ 7-10% so số hiện có. Tổ chức họp mặt cán bộ Hội nhân kỷ niệm 87 năm thành lập Hội, lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện đại hội và điều lệ Hội sửa đổi Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023), dự thảo văn kiện đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018 – 2023). Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2015-2020 theo Đề án số 04 ngày 06/10/2015 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và Thông báo Kết luận số 17-TB/TU, ngày 08/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường công tác đào, tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội giai đoạn 2016 - 2020 theo kế hoạch số 28-KH/HNDT, ngày 26/8/2016 của Hội Nông dân tỉnh theo Quyết định 2045/QĐ-TTg, ngày 20/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ Hội NDVN giai đoạn 2016 – 2020. Tổ chức 02 lớp đào tạo kỹ năng xây dựng kế hoạch; kỹ năng tuyên truyền, nói chuyện trước công chúng 


Triển khai đề án Xây dựng mô hình Chi tổ, Hội nghề nghiệp giai đoạn 2017- 2018 theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.


Tiếp tục triển khai công tác giám sát theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và Công văn số 619 - CV/TU, ngày 9 tháng 7 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phổ biến, Quyết định 1928/QĐ-UBND, ngày 15/9/2015 về việc “Tiếp tục thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020”. Tập trung trên 3 lĩnh vực: giám sát việc vay vốn theo Nghị định 55-TTg, sử dụng vật tư nông nghiệp và hợp đồng tiêu thụ lúa. Phát huy tốt vai trò giám sát, đánh giá, phản biện xã hội trong xây dựng nông thôn mới. 


Tổ chức Liên hoan tiếng hát nông dân cấp tỉnh lần thứ III/2017 theo Quyết định 1928/QĐ/UBND, ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh. Đẩy mạnh triển khai sâu rộng nội dung các liên ngành đã ký kết với Công an tỉnh, Biên Phòng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, UB.MTTQ, Sở NN, Sở Công thương, Sở TN&MT, Sở LĐTB&XH, các Ngân hàng có chương trình ký kết... Thực hiện có hiệu quả dự án “Nâng cao lợi ích từ sản xuất và tiêu thụ đường thốt nốt cho đồng báo Khmer tỉnh An Giang” ở các xã của 2 huyện tri Tôn và Tịnh Biên; Đề xuất Trung ương Hội NDVN bổ sung vốn quỹ HTND, vốn sửa chữa, nâng cấp trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân cùng các chương trình, dự án hỗ trợ cho nông dân An Giang.


Tổ chức hội nghị đánh giá các chương trình phối hợp với Công ty TNHH-MTV Lương thực Vĩnh Bình, Công ty TNHH một thành viên Lương thực Thoại Sơn, Công ty Angimex-Kitoku, Công ty Thương mại dịch vụ Ngọc Tùng, các Ngân hàng.


Trần Văn Bút