Bộ Thông tin và Truyền thông: Hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, cận nghèo

Cập nhật : 03/01/2017 | 10:28
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 27/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành số 4603/BTTTT-CTS về việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, cận nghèo.
Nhằm thực hiện Thông báo số 217/TB-BTTTT ngày 10/11/2016 về kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam tại phiên họp lần thứ 12, Bộ Thông tin và Truyền thông đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 15 tỉnh (Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Long An, Bà Rịa-Vũng Tài, Đồng Nai, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, An Giang, Bình Thuận).

Bộ Thông tin và Truyền thông giao Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích làm chủ đầu tư thực hiện dự án hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, cận nghèo và đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Ban Quản lý Chương trình triển khai thực hiện các nội dung như sau :


Xác định vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên cơ sở vùng thu truyền hình tương tự mặt đất đối với trạm phát sóng chính của Đài phát thanh, truyền hình tỉnh. Thực hiện triển khai công tác đầu thu truyền hình số trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tổng hợp danh sách chi tiết hộ nghèo, cận nghèo đáp ứng điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số, thuộc vùng hỗ trợ và gửi về Ban Quản lý Chương trình  cung cấp dịch vụ viễn thông công ích để tập hợp.


Ông Chu Hồng Tuấn, Phó Giám đốc Ban  Ban Quản lý Chương trình  cung cấp dịch vụ viễn thông công ích là đầu mối liên hệ và tập hợp số liệu. Địa chỉ : Tầng 04, tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Emai: chtuan@mic.gov.vn, Điện thoại : 0913.270.099.


Tin : HY
Nguồn Cv số 4603/BTTTT-CTS ngày 27/12/2016