Cán bộ hưu trí và đối tượng trợ cấp bảo hiểm xã hội được nhận 2 tháng lương nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017

Cập nhật : 08/01/2017 | 09:20
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Thực hiện Công văn số 5046/BHXH-TCKT ngày 16/12/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 01, tháng 02 năm 2017, Tết Đinh Dậu năm 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cùng một lúc của tháng 01 và 02 năm 2017 vào kỳ chi trả tháng 01 năm 2017.
 Hiện nay, toàn tỉnh có  trên  25.000 lượt đối tượng được hưởng chính sách này, riêng đối tượng nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua thẻ ATM (gần 9.000 lượt đối tượng) cũng được chuyển một lần 2 tháng lương hưu và trợ cấp như trên vào thẻ ATM. 
 

Cán bộ Bưu điện Văn hóa chi lương hưu, trợ cấp BHXH cho cán bộ hưu trí tỉnh An Giang


Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện phối hợp Bưu điện tỉnh, Bưu điện huyện thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông về thời gian, địa điểm cho người hưởng biết để nhận lương hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội kịp thời vào tháng 01 và tháng 02 năm 2017.


Bên cạnh đó Bảo hiểm xã hội tỉnh cung cấp danh sách đối tượng nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh An Giang để tặng quà Tết cho đối tượng hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội nhân dịp năm mới xuân về Tết đến được vui tươi, ấm no, hạnh phúc trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017./. 


Bích Thúy