Bộ Thông tin và Truyền thông: Triển khai một số nội dung thông tin đối ngoại năm 2017

Cập nhật : 30/12/2016 | 10:00
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 22/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn số 4544/BTTTT-TTĐN ngày 22/12/216 triển khai một số nội dung thông tin đối ngoại năm 2017 đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong năm 2017, cụ thể như sau :

Tuyên truyền những nội dung trọng tâm của công tác thông tin đối ngoại năm 2017 về đẩy mạnh thông tin phục vụ hội nhập quốc tế theo Nghị quyết 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ; Thông tin, làm rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ quốc gia. 


Tiếp tục tuyên truyền về cơ sở pháp lý, những bằng chứng lịch sử, khai thác các tư liệu, các công trình nghiên cứu của học giả trong và ngoài nước khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phản ánh kịp thời cuộc đấu tranh trên thực địa, các tiến trình ngoại giao và pháp lý nhằm giải quyết tranh chấp, bảo vệ chủ quyền đất nước. 

Tuyên truyền chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc phân giới cắm mốc biên giới với các nước láng giềng, nỗ lực xây dựng, bảo vệ và quản lý đường biên giới hòa bình, hữu nghị.


Phản ánh những nỗ lực và thành tựu trong việc đảm bảo và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam; nỗ lực và kết quả triển khai các cam kết quốc tế của Việt Nam trong việc thực hiện các khuyến nghị theo cơ chế định kỳ phổ quát – UPR chu kỳ II đã được phân công tại văn bản số 954/VPCP-NQ ngày 30/5/2014 của Văn phòng Chính phủ. Phổ biến kiến thức về quyền con người tới các tầng lớp nhân dân.


Nhân dịp các sự kiện đối ngoại lớn trong năm 2017, đẩy mạnh quảng bá thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Bám sát nội dung đề án, kế hoạch tuyên truyền đối ngoại do cơ quan có thẩm quyền cung cấp.


Nâng cao chất lượng các tin, bài đấu tranh bác bỏ các thông tin sai lệch, xuyên tạc về tình hình Việt Nam, thông tin cần chủ động, kịp thời, lập luận sắc bén, thuyết phúc. Khai thác thông tin trên báo chí nước ngoài một cách thận trọng, có chọn lọc và khách quan, đảm bảo đúng định hướng thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tránh gây phương hại đến quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước.


Các cơ quan báo chí chủ động tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ và phối hợp, đề xuất với Bộ Thông tin và Truyền thông về nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn, nghiệp vụ thông tin đối ngoại, kỹ năng viết và biên tập tin, bài bằng tiến nước ngoài cho các biên tập viên, biên dịch viên các báo, đài đối ngoại. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đề xuất các tác phẩm báo chí xuất sắc tham gia Giải thưởng thông tin đối ngoại năm 2017, báo cáo kết quả thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Thông tin đối ngoại) trước ngày 30/11/2017.


Tin : HY
Nguồn Cv số 4544/BTTTT-TTĐN ngày 22/12/2016