An Giang: Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới

Cập nhật : 11/01/2017 | 03:09
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Thời gian qua, tỉnh An Giang luôn quan tâm tập trung triển khai thực hiện tốt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016- 2020; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em đến năm 2020. Đặc biệt là thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Trong năm 2016, toàn tỉnh đã tổ chức 16 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ với 911 cán bộ trẻ em cấp cơ sở tham dự; tổ chức 130 cuộc tuyên truyền nhóm thu hút gần 4.500 lượt người tham dự. Ngoài ra, mạng lưới Cộng tác viên khóm, ấp (1.872 CTV) thường xuyên tổ chức vãng gia, thăm trên 40.000 lượt hộ gia đình, tuyên truyền cho trên 120.000 lượt cha mẹ, người chăm sóc trẻ. Trung tâm Công tác xã hội Bảo vệ trẻ em tư vấn, can thiệp và hỗ trợ khoảng 338 trường hợp; vận hành sử dụng hiệu quả hệ thống tổng đài đường dây nóng “Phòng, chống mua bán người” 18008077 (Dự án Jica) với hơn 4.354 cuộc gọi tư vấn. 
 

Nhìn chung, các quyền của trẻ em và nữ giới được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Hệ thống giám sát, can thiệp, trợ giúp trẻ em bị xâm hại và đối tượng là nạn nhân bị buôn bán trở về hoạt động có hiệu quả. Đa số trẻ em được bảo vệ an toàn và tạo điều kiện phát triển toàn diện. Số xã phường phù hợp với trẻ em ngày càng được nhân rộng. Bình đẳng giới gắn với các mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được quan tâm hơn; các chỉ số phấn đấu về giới trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội... được cải thiện.


Toàn tỉnh đã tổ chức được khoảng 5.000 điểm vui chơi, giải trí trong các dịp Tết, Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6)... cho hơn 120.000 lượt trẻ em tham gia; thăm, tặng quà cho 43.500 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Quỹ Bảo trợ trẻ em đã vận động và tiếp nhận trên 07 tỷ đồng và đã hỗ trợ cho 12.146 người, trong đó có 72 trẻ phẫu thuật tim. 


Các mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng cũng được nhân rộng. Đến nay, toàn tỉnh có 56/156 xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình Ngôi nhà an toàn phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em; 61/156 xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng; 152/156 xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Năm 2016, số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em là 8.790 trẻ; số trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là trên 54.000 trẻ; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc đạt gần 84%. Theo dõi cấp phát thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, đến nay có 230.000 thẻ còn hạn sử dụng.


Song song đó, các sở, ngành, đơn vị liên quan cũng đã thực hiện tốt công tác truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức về hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, đặc biệt tập trung vào nâng cao vai trò, vị trí của cán bộ nữ trong lĩnh vực chính trị. Duy trì và nhân rộng mô hình “Ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới” (tại huyện Chợ Mới và huyện An Phú); mô hình phòng chống bạo lực trên cơ sở với và địa chỉ tin cậy tại cộng đồng (13 Câu lạc bộ, 136 địa chỉ tin cậy). Hiện số cán bộ nữ tham gia hoạt động chính trị giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên là 39,3%; tỷ lệ lao động nữ được giải quyết việc làm 40,5%.


Trong năm 2017, tỉnh An Giang tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu của chương trình bảo vệ trẻ em, chương trình hành động vì trẻ em. Phấn đấu có 156/156 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em. Vận động đóng góp Qũy bảo trợ trẻ em tỉnh 4 tỷ đồng; giám sát đảm bảo 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế; làm giảm nhanh các vụ xâm hại trẻ em. Thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới và Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2017; Đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ trong tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội và gia đình. Tỷ lệ nữ trong tổng số lao động được giải quyết việc làm đạt 41%.


Tạo dựng môi trường sống an toàn, thân thiện với trẻ em; bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình, dự án và kế hoạch về bảo vệ trẻ em, thúc đẩy quyền trẻ en tham gia vào các vấn đề của trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS dựa vào cộng đồng. Đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.


Tích cực hướng dẫn các địa phương, xây dựng và nhân rộng mô hình xã phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em;  mô hình “Ngôi nhà an toàn- phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em”; mô hình sinh hoạt CLB trẻ em… Chủ động có kế hoạch tổ chức thực hiện tốt các điểm giữ trẻ mùa lũ hàng năm; kế hoạch thăm, tặng quà và tổ chức vui chơi cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ bị nhiễm HIV/AIDS... trong các dịp hè, lễ, Tết.


Tích cực vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em, huy động được nguồn lực hỗ trợ các hoạt động chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng, dạy nghề cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt tập trung hỗ trợ phẩu thuật nhân đạo cho trẻ bị bệnh, bị dị tật, khuyết tật... Củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của các trung tâm, văn phòng công tác xã hội, đường dây nóng bảo vệ trẻ em; tích cực phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tư vấn bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tại các địa phương cơ sở và thực hiện tốt việc quản lý ca đối với đối tượng theo qui định.


Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác bình đẳng giới. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Có cơ chế kiểm tra, giám sát thực hiện bình đẳng giới. Tăng cường hướng dẫn thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của các cấp, các ngành và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.... 


Bài, ảnh  VŨ HÙNG