Châu Phú tăng cường thực hiện mô hình sản xuất và tiêu thụ rau, màu theo hướng an toàn

Cập nhật : 11/01/2017 | 03:50
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Thực hiện mô hình sản xuất và tiêu thụ rau, màu theo hướng an toàn, trong năm 2016, ngành nông nghiệp huyện Châu Phú đã tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho nông dân về các qui định, qui trình sản xuất rau, màu theo hướng an toàn tại 02 xã Khánh Hòa và Bình Thủy;

tập huấn nâng cao nhận thức của nông dân về sản xuất rau an toàn cho Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Hòa Phú, xã Bình Thủy; đồng thời tập huấn chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IBM, sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân.


Bên cạnh đó, trong năm 2016, huyện cũng đã thành lập được 01 Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn tại xã Bình Thủy và đang chuẩn bị thành lập Tổ hợp tác rau an toàn tại xã Khánh Hòa; tổ chức cho nông dân 2 xã Bình Thủy và Khánh Hòa đi tham quan mô hình sản xuất rau an toàn tại huyện Chợ Mới, tham gia lớp tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm do Trung tâm kiểm định và đo lường chất lượng tổ chức, đồng thời hướng dẫn ghi chép sổ nhật ký sản xuất.


Trong thời gian tới, huyện tiếp tục duy trì diện tích 2,77 héc-ta sản xuất rau an toàn của Tổ hợp tác Hòa Phú, xã Bình Thủy; tiếp tục hoàn tất hồ sơ thủ tục thành lập Tổ hợp tác rau an toàn diện tích 1,15 héc-ta ở xã Khánh Hòa, xây dựng mới 01 mô hình sản xuất và hỗ trợ thành lập Tổ hợp tác rau an toàn ở xã Thạnh Mỹ Tây; duy trì và phát triển cửa hàng rau an toàn ở thị trấn Cái Dầu, đồng thời kêu gọi thêm công ty đặt hàng với nông dân để cung cấp sản phẩm rau an toàn theo nhu cầu của công ty./.


Nguyễn Nghị