Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy họp định hướng công tác tuyên truyền tháng 1/2017

Cập nhật : 30/12/2016 | 04:53
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Chiều ngày 29/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền năm 2016 và định hướng công tác tuyên truyền tháng 01 và năm 2017. Đồng chí Lê Hồng Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

     Năm 2016, các cơ quan báo chí trong tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bám sát định hướng chính trị; thường xuyên đổi mới nội dung thông tin, phản ánh khách quan, toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Báo chí cũng đã phản ảnh những mặt tiêu cực, tồn tại, hạn chế của đời sống xã hội trên báo chí đã góp phần phát hiện, cảnh báo giúp cho các cơ quan quản lý chấn chỉnh hoạt động, công tác xây dựng đảng, chính quyền.  


       Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Khâm - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong tháng 1, các cơ quan báo chí trong tỉnh tăng cường tuyên truyền những nỗ lực thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của cấp các ngành trong tỉnh gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Các chương trình hành động cụ thể của Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; cải cách hành chính; tinh gọn bộ máy, biên chế… Giới thiệu, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội... qua đó góp phần tạo sự đồng thuận cao, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra của năm 2017./.

                                                Hà Ngân