Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật : 30/12/2016 | 03:44
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 29/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021

Với mục đích trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm nâng cao chất lượng hoạt động; phát huy quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; có khả năng tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật; am hiểu tình hình kinh tế-xã hội để tham gia quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương. 


Qua đó cũng trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động bồi dưỡng, cung cấp cho đại biểu phải phù hợp tình hình thực tiễn địa phương; Đảm bảo 100% đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 được bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động.


Nội dung lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã tập trung vào các nội dung chuyên đề quan trọng, đó là: 


Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam; Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hình thức hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân và kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thời gian tổ chức khóa học, dự kiến khai giảng vào đầu Quý I/2017./.


VŨ HÙNG