Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch thu năm 2016

Cập nhật : 05/01/2017 | 03:30
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Năm 2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch công tác thu.

Theo đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 96.395 người, đạt 98,85% kế hoạch năm, tăng 5.904 người so với năm 2015; Số người tham gia BHXH tự nguyện: 5.632 người, đạt 52,99% kế hoạch năm;  Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 83.313 người, đạt 98,88% kế hoạch năm, tăng 3.363 người so với năm 2015; Số người tham gia BHYT: 1.528.183 người, đạt 100,06% kế hoạch năm, tăng 124.843 người so với năm 2015.


Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 2.504.804.872.748 đồng, đạt 103,40% kế hoạch năm. Nợ BHXH, BHYT 48.864 đồng, có tỷ lệ 2,02% trên tổng số phải thu BHXH, BHYT.
 

Với kết quả trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu công tác thu BHXH, BHYT năm 2016, đặc biệt trong đó công tác phát triển đối tượng tham gia có bước đột phá, vượt chỉ tiêu chính phủ giao (70,05%), đạt tỷ lệ bao phủ dân số tham gia BHYT 70,72%.


Năm 2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang không chỉ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch công tác thu, mà còn thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, ưu tiên hàng đầu là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực hiện các khâu nghiệp vụ để phục vụ đối tượng. Cụ thể, kết quả đăng ký thực hiện giao dịch điện tử và kê khai hồ sơ qua mạng đạt 100% đơn vị. Qua khảo sát sự hài lòng của khách hàng khi giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội đạt 99% ý kiến hài lòng về thái độ, tác phong làm việc và kết quả giải quyết các chế độ chính sách của cán bộ, viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

Để đạt được kết quả như trên, tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã tích cực nâng cao trình độ chuyên môn và nâng cao chất lượng phục vụ, xứng đáng với khẩu hiệu của Ngành “Lắng nghe, chia sẻ, công khai, minh bạch, giải quyết đúng, đủ, kịp thời quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHXH, BHTN, BHYT”./.


Bích Thúy – BHXH tỉnh