Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang giám sát chức năng quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cập nhật : 03/01/2017 | 10:06
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Sáng ngày 30/12/2016, Đoàn công tác do ông Phan Huỳnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát dẫn đầu đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) để giám sát công tác quản lý về an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2011-2016” trên địa bàn tỉnh, tiếp và làm việc với Đoàn có ông Trần Anh Thư, Giám đốc Sở NN&PTNT.


Tính đến nay đã có 09 tổ sản xuất rau và 01 hộ kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP với quy mô 50,5 ha trong đó sản xuất rau củ quả 47,5 ha và 03 ha tròn dưa lưới; Trên 100 ha lúa đã được chứng nhận Global GAP, 07 ha xoài đã được chứng nhận VietGAP..Trong chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, bày bán, kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú ý đối với động vật và sản phẩm động vật…ngành nông nghiệp đã cấp 02 giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP cho cơ sở trứng gia cầm; kiểm tra, giám sát 125 hộ chăn nuôi và trang trại về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, 155 cơ sở kinh doanh thịt gia súc cầm; triển khai 72 đợt kiểm tra việc vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. Tính đến nay có 3.988 cơ sở, trong đó 1.260 cơ sở trồng trọt nhỏ lẻ, 876 cơ sở chăn nuôi, 1.307 cơ sở nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ, 244 cơ sở sản xuất -kinh doanh (SX-KD) nông thủy sản, 311 cơ sở nhỏ lẻ trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản;


Thành lập 262 Đoàn thanh tra, kiểm tra 12.009 cơ sở SX-KD vật tư nông nghiệp, cơ sở giết mổ, sơ chế và kinh doanh thịt gia sức, gia cầm, cơ sở nuôi trồng và kinh doanh thức ăn và thuốc thú ý thủy sản, co sở sản xuất, chế biến sản phẩm nông thủy sản. Kết quả phát hiện vi phạm và xử lý với tổng số tiền 2,789 tỷ đồng. 


 Nhân dịp này, Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh giao kinh phí để Sở xây dựng quy chuẩn kỹ thuật đường thốt lốt (nông sản đặc thù địa phương) để đảm bảo ATTP, chất lượng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Đề nghị Bộ Tài chính sớm trình Thủ tướng Chính phủ phương án kinh phí cho công tác quản lý ATTP theo hướng cho phép các địa phương sử dụng toàn bộ số tiền phạt vi phạm hành chính về ATTP..; đề nghị thành lập Quỹ bảm đảm ATTP nhằm bổ sung kinh phí hoạt động cho các địa phương..Đề nghị Bộ Y tế và Bộ NN&PTNT ban hành quy định về chỉ tiêu mức giwois hạn (đặc biệt dư lượng thuốc bản vệ thực vật, hàm lượng Nitrat) đảm bảo ATTP đối với sản phẩm rau; đề nghị tăng mức thu lệ phí cấp giấy xác nhận tập huấn về ATTP từ 30.000 đồng/ lần cấp lên 100.000 đồng /lần cấp…Đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi, hợp nhất 2 Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 và số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 về mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí về quản lý ATTP..


Ông Phan Huỳnh Sơn đánh giá cao ngành NN&PTNT đã tổ chức tốt việc thực hiện chính sách, pháp luật về ATTP trên địa bàn tỉnh; Đoàn ghi nhận những kiến nghị của Sở và có ý kiến tại buổi làm việc với UBND tỉnh và gửi báo cáo về Đoàn giám sát của Quốc hội tổng hợp chung trong toàn quốc để làm việc với Chính phủ và các Bộ liên quan..…./.


VÕ PHƯỚC