Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đề nghị tổ chức thông tin, tuyên truyền số hóa truyền hình

Cập nhật : 04/01/2017 | 10:00
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Thực hiện Quyết định số 1321/QĐ-BTTTT ngày 28/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Kế hoạch thông tin, tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất giai đoạn 2016-2020”

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) đã phối hợp với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC sản xuất 08 chương trình phát thanh và 08 chương trình truyền hình tuyên truyền về đề án số hóa truyền hinh trong năm 2016, các sản phẩm được phát sóng trên kênh truyền hình VTC1 và hệ phát thanh VOV1 đồng thời tải định kỳ lên hệ thống lưu trữ VMH qua thư viện của Cục PTTH&TTĐT.


Nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất, Cục PTTH&TTĐT đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ như sau:


Đẩy mạnh phổ biến thông tin về thời điểm tắt sóng các kênh truyền hình tương tự và các hướng dẫn liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương, đặc biệt là hệ thống truyền thanh cơ sở tại các địa bàn huyện, xã, thôn, bản để đảm bảo người dân trên địa toàn tỉnh biết thông tin về số hóa truyền hình.


Chỉ đạo các Đài Phát thanh, truyền hình, Đài truyền thanh, truyền hình và hệ thống truyền thanh cơ sở tiếp phát các nội dung tuyên truyền số hóa tại chỉ htttp://vmh.vtc.vn./.


Nguồn: CV số 1786/PTTH&TTĐT, ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh.
Tin: Thành Nhơn