An Giang: Công nhận thêm 8 xã đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2016

Cập nhật : 09/01/2017 | 02:03
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh vừa ký 8 Quyết định công nhận 8 xã đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2016, gồm: Xã Thoại Giang ( huyện Thoại Sơn); xã Phú Bình (huyện Phú Tân); xã Vĩnh Nhuận (huyện Châu Thành); xã Kiến Thành (huyện Chợ Mới); xã Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn); xã Khánh An (huyện An Phú); xã Mỹ Khánh (thành phố Long Xuyên) và xã Bình Chánh (huyện Châu Phú).
Theo đó, Chủ tịch Vương Bình Thạnh yêu cầu Ủy ban nhân dân  8 xã  vừa được công nhận xã  đạt chuẩn NTM tiếp tục duy trì, nâng chất những tiêu chí đã đạt. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 7 huyện và TP Long Xuyện chỉ đạo, hỗ trợ, kiểm tra để  các xã giữ vững danh hiệu “xã nông thôn mới”. 


Như vậy, từ khi thực hiện xây dựng nông thôn mới cho đến nay An Giang  đã có 21 xã đạt chuẩn. Giai đoạn 2011 -2015 đã có 13 xã đạt chuẩn NTM.


Hải Nhu