Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác thuế năm 2017

Cập nhật : 11/01/2017 | 03:50
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Sáng ngày 11/1, Tổng Cục thuế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2017. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Tài chính. Tại điểm cầu An Giang có lãnh đạo Cục Thuế và các đơn vị trực thuộc tham dự.

Theo đó, năm 2016 kết quả thu do ngành Thuế quản lý ước đạt 884.399 tỷ đồng, vượt 9,3% so dự toán pháp lệnh (tương ứng vượt 74.899 tỷ đồng), bằng 109,9% so với cùng kỳ. Về tổng thể, có 59/63 địa phương hoàn thành đạt và vượt dự toán, còn 4/63 địa phương không hoàn thành dự toán.


Đạt được kết quả thu nêu trên là do trong năm 2016 Tổng cục Thuế đã bám sát và thực hiện triệt để các giải pháp theo Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, chủ động trình Bộ xây dựng các kịch bản điều hành NSNN theo từng mức biến động giá dầu; chỉ đạo cơ quan thuế các cấp triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường việc kiểm soát và khai thác nguồn thu, chú trọng việc hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho người nộp thuế gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 


Riêng tại An Giang, Cục Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách và đã đạt được những kết quả khả quan. Ngành Thuế thu được trong năm 2016 là 5.000 tỷ đồng, đạt 114% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 91% so cùng kỳ. Trong năm 2016 không còn thu khoản thu viện phí, năm 2015 khoản thu viện phí là 863 tỷ đồng. Nếu loại trừ yếu tố này thì tổng thu NS năm 2016 tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015. 12/12 đơn vị đạt dự toán năm theo chỉ tiêu thu UBND tỉnh giao …


Năm 2017, toàn ngành Thuế phấn đấu quyết liệt để hoàn thành vượt mức cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2017 đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao là 968.580 tỷ đồng, tăng 9,5% so với ước thực hiện năm 2016. Đẩy mạnh tiến trình thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020 Tăng cường công tác quản lý nội ngành, tăng cường kỷ cương kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc, cũng cố năng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2017 đã được Đảng, Nhà nước giao./.

                                                                              Bích Vân