An Giang: Thành lập Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy

Cập nhật : 09/01/2017 | 02:50
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3796/QĐ-UBND về việc thành lập Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang trên cơ sở hợp nhất, tổ chức lại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh An Giang và Cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội tỉnh An Giang.

Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản tại Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang theo hướng là cơ sở đa chức năng được quy định tại điểm a Khoản 5 Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.


Trụ sở chính của Cơ sở đặt tại Ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Điện thoại: 076 3787345. Email: ttcbgdldxh@angiang.gov.vn và Cơ sở 2 tại khóm Vĩnh Đông 2, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Điện thoại: 076 3861515.


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh An Giang, Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội tỉnh An Giang và các văn bản trước đây trái với Quyết định này.


Tin : HY
Nguồn QĐ số 3796/QĐ-UBND ngày 30/12/2016