Tân Châu triển khai thực hiện áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường

Cập nhật : 08/01/2017 | 09:13
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Sáng ngày 6/1/2016, UBND thị xã Tân Châu tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các văn bản áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường; các văn bản về công tác cai nghiện ma túy. Đến dự có ông Trần Hoàng Hải – Phó Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu.

 Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu Quyết định 3221 ngày 9/11/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của đề án tiếp nhận người nghiện ma túy vào Cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội để cắt cơn nghiện, giải độc, tư vấn tâm lý trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục, lập hồ sơ và quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành theo Quyết định số 190 ngày 29/1/2015 của UBND tỉnh An Giang. 


Nghị định số 136 ngày 9/9/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221 ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính Phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nghị định 56 ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111 ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Trình bày cấu tạo hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện công tác tiếp nhận người nghiện ma túy vào cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội. 


Hội nghị nhằm giúp cho các đại biểu khắc phục những lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Nắm vững và thực hiện tốt những quy định về các văn bản áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại địa phương về công tác cai nghiện ma túy. Góp phần hạn chế người nghiện ma túy và giúp người nghiện trở về tái hòa nhập cộng đồng sau thời gian cai nghiện. 


Khương Duy