Bộ Tài nguyên và Môi trường: phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư điều chỉnh nâng công suất khai thác Mỏ đá xây dựng núi Cô Tô

Cập nhật : 10/01/2017 | 10:54
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Bộ Tài nguyên và Môi trường: phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư điều chỉnh nâng công suất khai thác Mỏ đá xây dựng núi Cô Tô (khu I, Khu III) tại xã Cô Tô và xã Ô Lâm, Công suất 1.500.000 m3/năm


Công suất 1.500.000 m3/năm (đá nguyên khối)” tại Quyết định số 3111/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016.

Theo Quyết định, tổng diện tích sử dụng đất của Dự án là 61 ha, độ sâu khai thác tối đa ở mức -30 m, Công suất khai thác 1.500.000 m3 /năm, tuổi thọ mỏ là 18,1 năm với các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án gồm:


Tổ chức khai thác theo đúng tọa độ, diện tích, trữ lượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật hiện hành về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ cho hoạt động khai thác, an toàn trong khai thác mỏ; Hoàn thiện việc cải tạo bờ mỏ công tác, bờ mỏ kết thúc bảo đảm các yêu cầu về an toàn trong quá trình khai thác trước khi khai thác đến công suất điều chỉnh của Dự án;.


Hoàn thiện hệ thống rãnh thu nước, hố lắng tập trung, mạng lưới thoát nước, các công trình xử lý nước thải để thu gom và xử lý tất cả các loại nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường;


Thực hiện các biện pháp kỹ thuật và quản lý để giảm thiểu phát tán bụi trong quá trình triển khai Dự án bảo đảm không gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư sống xung quanh khu khai thác;


Thực hiện giải pháp phòng ngừa các hiện tượng dịch chuyển, sạt lỡ đất đá các khu vực sườn tầng, tổ chức theo dõi, giám sát thường xuyên khu vực khai thác; Tổ chức thu gom, vận chuyện và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn, chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án bảo đảm các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường; Lập phương án cụ thể và chi tiết về các biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố thiên tai, cháy, nổ mìn và sự cố môi trường khác nhằm bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình khai thác mỏ, các công trình phụ trợ xung quanh trong quá trình hoạt động của mỏ và sau khi đóng cửa mỏ.


Do vậy, chủ dự án có trách nhiệm lập và gửi kế hoạch quản lý môi trường của Dự án để niêm yết công khai theo quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm các yêu cầu về bảo vệ môi trường đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.


Bạch Kim